ADS


Breaking News

FitFlopTM “Breast Cancer Awareness Campaign 2015” นำรายได้สนับสนุนโครงการบ้านพิงพัก

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ   สถานที่พักพิงอย่างแท้จริงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
FitFlopTM ประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วไทย ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม  โดยมีคอลเลคชั่นสุดพิเศษ  FlowersurfaTM เป็นรุ่น Limited Edition ที่ออกแบบมาเฉพาะตอนรับเดือนตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์เพื่อต่อต้านมะเร็งเต้านม โดยจะบริจาค 1,000 บาท สำหรับ FlowersurfaTM ทุกคู่ เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านพิงพัก มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (Queen Sirikit Centre for Breast Cancer Foundation) เพื่อเป็นสถานที่พักพิงอย่างแท้จริงสำหรับผู้ป่วยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมต่อไป  
FitFlopTM ประเทศไทย ต้องการสานต่อโครงการ “Breast Cancer Awareness Campaign 2014” ซึ่งเป็น แคมเปญจน์สืบเนื่องมาจาก  FitFlopTM UK อยากให้คนไทยตระหนักถึงมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้หญิงไทยทุกคน และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โดยต้องการให้ผู้หญิงไทยสนใจและคนหันมาใส่ใจสุขภาพทั้งเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกาย เพราะโรคนี้มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณหญิงฟิโนล่า จาามระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม  การแชร์เรื่องเล่า ประสบการณ์โดยตรง จาก อ. กิ่งดาว ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมรักษาได้หายขาดและกลับมามีชีวิตที่ดี  อีกทั้งมีเซเลบริตี้คนดัง อาทิ คุณมีสุข กุลชัยดิลกพัฒน์ คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล มาร่วมให้สัมภาษณ์  พร้อมทั้งบรรดาเหล่าสื่อมวลชนพร้อมใจกันมาร่วมงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ บอกต่อ และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่นได้ต่อไป โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  9 ตุลาคม 2558  เวลา 14.00 – 17.00 น.  ณ ห้างสรรพสินค้า Central World,  Atrium Zone 2
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรต เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2550 รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิฯ มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้ป่วยและต้านภัยจากโรคมะเร็งเต้านม ตามแนวทาง “มะเร็งเต้านม พบเร็วมีโอกาสรักษาหาย” ผ่านทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงไทยได้รับตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
“สถิติปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โดย 1 ใน 10 ของหญิงไทยมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านม และเกินครึ่งในจำนวนนี้ไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ จึงเดินหน้าสร้างโครงการ “บ้านพิงพัก” สถานที่พักพิงอย่างแท้จริงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โดยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจให้มีลักษณะคล้ายหมู่บ้านในสวน เรียบง่าย สัมผัสกับร่มเงาและแวดล้อมด้วยธรรมชาติ มอบความอบอุ่น ทั้งร่างกายและจิตใจ  ที่จะสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ให้เป็นเหมือนดั่งบ้านแด่ผู้มาพิงพักสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย และผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาที่เป็นผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาสถานที่ให้เป็นสถานที่ดูแลและประกอบกิจกรรมของผู้ป่วยและอาสาสมัครเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ตลอดจนศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเพื่อผู้หญิงทุกคน