ADS


Breaking News

เอ็ตด้า เตรียมจัดงาน Security Health Check Day

สพธอ.จัดงานแข่งขันสุดยอดนักไซเบอร์ด้านความมั่นคง
พร้อมงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่องค์กรต้องรู้
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ Thailand  CTF Competition 2015 เพื่อชิงแชมป์สู่ระดับอาเซียน  พร้อมกับงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้ชื่องานว่า Security Health Check Day  ใน วัน อังคารที่ 6 ตุลาคม 2558  เวลา 08.30-16.30  ณ  ห้อง ยูนิเวอร์ส 1 ศูนย์ประชุมเดอะสเปซ ชั้น 12  อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
    ผู้สนใจร่วมงานติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02 123 1213 ต่อ 91353  หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thailand-ctf.org