ADS


Breaking News

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน “ไทยไนท์”

ณ ตลาดภาพยนตร์ American Film Market & Conference 2015
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน ไทยไนท์ 2015 ในช่วงงาน American Film Market & Conference 2015 ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมและ เผยแพร่ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ บันเทิง และคอนเทนท์ไทย ที่มีอย่างครบวงจรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ อย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขาย เจรจาการค้า การลงทุน   การร่วมผลิตระหว่าง ประเทศ (Co-production) และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ซานตาโมนิก้า เลอ เมอริกอท  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้เรียนเชิญ นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการ พร้อมด้วย นักลงทุน ผู้สร้าง ผู้กำกับ ผู้ซื้อ ผู้สื่อข่าวสายภาพยนตร์/บันเทิงใน ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และนานาชาติ เพื่อเตรียมเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางการค้า เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการไทยและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง ห้องโทแพนก้า ชั้น 7 โรงแรมโลว์ ซานต้า โมนิก้า บีช โดยจะมีผู้ประกอบการไทยในสายภาพยนตร์ และแอนิเมชั่น เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ราย ได้แก่ บริษัท เบเนโทน (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ฟิล์ม เฟรม โปรดักชั่น จำกัด , บริษัท จีทูดี จำกัด , บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด , บริษัท กลองชัย ภาพยนตร์ จำกัด , บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด , บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด , บริษัท อิมเมจิแมกซ์ จำกัด , บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เดอะ มังค์ สตูดิโอ จำกัด และยังมีผู้ประกอบการไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมงานเองอีก 2 ราย คือ บริษัท สหมงคล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ไฟว์ สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด ทั้งนี้ ในส่วนคูหาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ เอเทรียม ชั้น 5 โรงแรม โลว์ ซานต้า โมนิก้า บีช
ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงาน ไทยไนท์ 2015” และการเจรจาธุรกิจ จะทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย การขยายตลาดของธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดสหรัฐฯ และตลาดโลกให้กับผู้ประกอบการไทย ทำให้เกิดการซื้อขายผลงาน รับจ้างผลิต การร่วมลงทุนส่งผลให้เพิ่มมูลค่าการส่งออกและการขยายตัวของรายได้ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเป็นอย่างดี