ADS


Breaking News

“ดีจี” มอบนมแพะผงให้น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ บางปู

     พัชรนันท์ คงธนัยรุ่งโรจน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส (ซ้ายสุด) นำนมแพะผงดีจี-3 แอดวานซ์ ขนาด 800 กรัม รวมมูลค่า 100,000 บาท  มอบให้แก่น้องๆที่ มูลนิธิเด็กโสสะฯ บางปู โดยมี กิตติธัช รุ่งกลั่น ผู้แทนมูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นตัวแทนรับมอบ
     บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแพะผงดีจี คุณภาพสูงจากนิวซีแลนด์  มอบผลิตภัณฑ์นมแพะผงดีจี-3 แอดวานซ์ ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บางปู  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการน้องๆ ให้เติบโตแข็งแรง และมีพัฒนาการสมวัยอย่างเป็นธรรมชาติ   โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น  ภายใต้โครงการ “หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย” ที่เปิดโอกาสให้คุณแม่สมัยใหม่ได้ร่วมกิจกรรมกับบริษัทผ่าน เฟสบุ๊คแฟนเพจ DG Smartmom หรือ www.facebook.com/dgsmartclub  เพื่อร่วมแบ่งปันความรักแก่เด็กด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
     เพิ่มเติม http://www.dgsmartmom.com/th