ADS


Breaking News

ทีเส็บเปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทยปี’59

THAILAND CONNECT… Our Heart Your World
ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ขับเคลื่อนความสำเร็จสู่ระดับโลก
กรุงเทพ / 30 กันยายน 2558 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทยปี’59 Thailand CONNECT Our Heart….Your World ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางไมซ์แห่งภูมิภาค จุดเชื่อมโยงธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับสากล ภายใต้จุดเด่น 3 ประการ จุดหมายปลายทาง(destination) โอกาสทางธุรกิจ (business) บุคลากรมืออาชีพ (people) พร้อมจัดโปรโมชั่นจูงใจส่งเสริมการตลาดประจำปี 2559 ตั้งเป้าหมายดึงผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าไทย 1,060,000 คน หวังรายได้ 92,000 ล้านบาท

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The 23rd IT&CM Asia and 18th CTW Asia – Pacific ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านการประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   ทีเส็บได้ใช้เวทีนี้เปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทย ประจำปี 2559 ในตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์และสื่อมวลชนนานาชาติ 2,600 คน จาก 64 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บเปิดเผยว่า การดำเนินงานส่งเสริมตลาดไมซ์ของประเทศไทยปี 2559 จะมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้แคมเปญThailand CONNECT…Our Heart, Your World ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ในปี 2558 -Thailand CONNECT the World และยังคงความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านจุดเด่นของประเทศไทยทั้ง 3 ด้าน คือ จุดหมายปลายทาง (destination) โอกาสทางธุรกิจ (business) และบุคลากรมืออาชีพ (people)

“ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์เพราะเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจและเป็นศูนย์กลางธุรกิจของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของความเจริญที่มีบุคลากรมืออาชีพซึ่งมีใจมุ่งมั่นพร้อมให้บริการในทุกรูปแบบด้วยรอยยิ้มที่แสนประทับใจทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยและเป็นที่มาของการสื่อสารแบรนด์ THAILAND CONNECT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ตอบโจทย์การจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจในระดับโลกด้วยความพร้อมของงานบริการด้านต่างๆที่สร้างโอกาสมากมายให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์”


นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ทีเส็บยังได้จัดเตรียม3 แพ็คเกจสุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย Thailand CONNECT RSTA Welcome Package โดยทีเส็บร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ หรือ RSTA จัดทำแพ็คเกจดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ส่วนลดร้านอาหาร สปาจากโรงแรมชั้นนำ 7 แห่งกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และส่วนลดจากร้านค้าย่อยอีกกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Thailand CONNECT Beyond the Capital ทีเส็บให้การสนับสนุนลูกค้าองค์กรนานาชาติที่จัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนอกกรุงเทพฯ และเดินทางโดยสายการบินในประเทศกับสายการบินที่เป็นพันธมิตรสำหรับกลุ่มขนาด 100 คนขึ้นไป และพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วัน 2 คืนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทต่อผู้เข้าร่วมประชุม 1 คน หรือสูงสุด 300,000 บาทต่อ 1 กลุ่มการประชุม และ CONNECT Business เป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับสมาพันธ์ สมาคมธุรกิจการค้า หอการค้า องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร บริษัทจัดการเดินทางด้านไมซ์และสื่อประเภทวารสารด้านอุตสาหกรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 6 และ BIMSTEC ที่เข้าชมงานด้านการแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งต้องมีสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 10 คน เข้าร่วมประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจอย่างน้อย 30 คู่ธุรกิจ โดยแต่ละท่านที่ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครบ 3 คู่ธุรกิจ จะได้รับเงินรางวัล 100 เหรียญสหรัฐต่อคน และแต่ละกลุ่มจะต้องมีวันพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

“การดำเนินงานส่งเสริมตลาดไมซ์ภายใต้แคมเปญ Thailand CONNECT…Our Heart Your World และโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดและการขายในปี 2559 นั้น ทีเส็บ คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2559 จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดประชุมองค์กร264,000 คน รายได้ 27,450 ล้านบาท ตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 254,000 คน รายได้ 16,550 ล้านบาท ตลาดประชุมนานาชาติ 351,000 คน รายได้ 32,350 ล้านบาท ตลาดแสดงสินค้านานาชาติ 191,000 คน รายได้ 15,650 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป
ประเทศไทยกับการจัดงาน IT&CM Asia ครั้งที่ 23 และ CTW Asia Pacific ครั้งที่ 18
การดำเนินการจัดงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific นั้น ได้จัดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2558 นี้ จะเป็นการครบรอบปีที่ 14 ที่มีการจัดในประเทศไทย และมีการเปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทยประจำปี 2559 ‘Thailand CONNECT Our Heart….Your World’ แก่ผู้ร่วมเข้างาน พร้อมนำเสนอแพ็คเกจสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมคูหานิทรรศการประเทศไทยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทีเส็บแคมเปญการสื่อสารประเทศไทยและแพ็คเกจดังกล่าวได้ที่บูธหมายเลข B1 โดยประเทศไทยได้จัดทำ HOSTED BUYER LOUNGE เพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับผู้ซื้อที่ร่วมเจรจาธุรกิจ อีกทั้งทีเส็บยังเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน (Welcome Reception & Opening Ceremony) ภายใต้แนวคิด “HEAVEN UNVEILED. A NIGHT in PARADISE” ตลอดจนให้การสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก กิจกรรม City Tour ณ พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรม Post Tour ณ จังหวัดกระบี่ และสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอสถานที่การจัดงาน และจังหวัดที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าองค์กร

พร้อมกันนี้ ประเทศไทยโดยทีเส็บได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2015 ของ Union of International Associations หรือ UIA ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุม 80 คน จาก 50 สมาคมนานาชาติใน 20 ประเทศ ครอบคลุมทั้งในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นนอกภูมิภาคยุโรป และยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมงานนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์และเข้าชมการจัดแสดงสินค้าบริการทางด้านการจัดประชุม-อินเซนทีฟภายในงาน IT&CM Asia  and CTW Asia Pacific 2015 ในวันที่ 30 กันยายน 2558 อีกด้วย