ADS


Breaking News

ไก่บ้านตะนาวศรี เชิญร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทในเครือตะนาวศรี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไก่บ้านตะนาวศรี   เชิญร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหาร นายจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ ประเด็น กลุ่มบริษัทในเครือตะนาวศรี เผยกลยุทธ์และแผนการตลาดรับ AEC ยกระดับไก่บ้านตะนาวศรี สู่การเป็นผู้นำไก่สายพันธุ์ดีระดับโลก ( World Best’s of Chicken Creator) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในเครือ พร้อมเผยถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ผลการดำเนินธุรกิจของ ไก่บ้านตะนาวศรี  งานดังกล่าวจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558  เวลา 10.00 – 11.30 น.      ณ ร้านข้าวมันไก่ตะนาวศรี สาขา หอการค้า