ADS


Breaking News

ประกาศจัดงาน CCE South East Asia - Thailand 2016


แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย ผนึก 3 พันธมิตร
 ประกาศจัดงาน CCE South East Asia - Thailand 2016 ครั้งแรกในประเทศไทย  
หนุนไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตกระดาษลูกฟูกในอาเซียน
บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ผนึกพันธมิตรผู้สนับสนุนประกอบด้วย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ประกาศจัดงาน CCE South East Asia - Thailand 2016 ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยให้เติบโตในปี พ.ศ.2558 - 2559 กับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้นสายของการผลิต – ปลายทางของการขึ้นรูปเข้าด้วยกัน สนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกผลิตบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกในอาเซียน
นายไมเคิล วิลตัน ผู้อำนวยการโครงการงานแสดงสินค้านานาชาติ บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์เอเซีย จำกัด กล่าวว่า  ทิศทางการเติบโตในภาคเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน  ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ที่มีสัดส่วนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและของโลกเพิ่มสูงมากขึ้นในแต่ละปี  โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการไหลเวียนของประชากรทุกระดับ และมีการขยายตัวของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการขยายการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคนี้   อย่างไรก็ตามทรัพยากรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ยังขาดการประสานเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา  และเพื่อเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก จึงเป็นที่มาของการประกาศจัดงาน  CCE South East Asia - Thailand 2016 ครั้งแรกในประเทศไทย  โดยมีผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย  สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 
 งาน  CCE South East Asia - Thailand  2016 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เป็นการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และ เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือ การรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นสายของการผลิตถึงปลายทางของการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ และ ตัวแทนจำหน่ายของสายงานการผลิตได้มีโอกาสเจรจาการค้าตลอดจนการต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้งาน CCE South East Asia -Thailand  2016 ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีของการต่อยอดเพื่อองค์ความรู้ โดยมีการจัดการสัมมนา การบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดการจัดงานทั้งสามวัน ทั้งนี้เพื่อช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ผลิตกระดาษลูกฟูกในประเทศไทย รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียน

งานแสดงสินค้า CCE South East Asia - Thailand 2016  มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cce-southeastasia.com  

นายระวิ เกษมศานติ์ นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กล่าวว่า จุดประสงค์ของสมาคมในการสนับสนุนการจัดงาน  CCE South East Asia - Thailand  2016  เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางการค้า และการลงทุนของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกให้มีช่องทางการตลาดใหม่ๆ มีเวทีในการซื้อขาย และการเจรจาระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน รวมทั้งรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในรูปแบบของงานสัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ  ที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ให้มีปริมาณการผลิตเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้สมาคมยังพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 
สำหรับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูก   เนื่องจากเกือบร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าล้วนต้องใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกในการบรรจุและขนส่งสินค้า และจะเห็นได้ว่าดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกนั้น สอดคล้องกับดัชนีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก  ซึ่งการทำงานของสมาคมฯ มุ่งภารกิจช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปีนี้อย่างสมบูรณ์แบบ                 

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กล่าวเสริมว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เติบโตในอัตราเฉลี่ย 4% โดยในปี 2557 มูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ 53,000 ล้านบาท และในปีนี้มีการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยและภูมิภาคชะลอตัวลง และคาดว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกใน 3 ปีข้างหน้า อยู่ในระดับ 2.5-3% อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เติบโตตามอุตสาหกรรมการผลิตที่ไทยยังคงมีศักยภาพการเติบโตและขยายตัวสูง ทั้ง Food & Beverage, Consumers Product, Automotive โดยมีอุตสาหกรรมหลักอย่าง Food & Beverage ซึ่งไทยยังคงรักษาตำแหน่งการเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไทยเป็นฐานผลิตวัตถุดิบหลักของภูมิภาค อีกทั้งยังมีความพร้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจากต้นน้ำ-ปลายน้ำอย่างสมบูรณ์  ไทยมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบตลอดจนการสรรหาวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ มีผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพภายในประเทศและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมสำหรับใช้บรรจุสินค้า สามารถตอบสนองความต้องการได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
การเปิด AEC ที่กำลังจะมาถึง ทำให้มีการส่งเสริมศักยภาพการขยายตัวของการค้าชายแดนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้าของไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกด้วย  ยิ่ งไปกว่านั้นโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและเวียดนาม กำลังการผลิตกระดาษที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขยายเพื่อรองรับการเติบโตของโรงงานผลิตแผ่นลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่จะก้าวไปแข่งขันในตลาด AEC ได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น งาน CCE South East Asia – Thailand 2016 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ที่จะพบช่องทางใหม่ ๆ ทางธุรกิจได้อย่างมากมาย
            นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558 นั้นนับว่าน่าพึงพอใจเพราะมีจำนวนนักเดินทางและรายได้เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมมีจำนวนนักเดินทางธุรกิจเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 139,812 คน คิดเป็นรายได้ 12,122 ล้านบาท เติบโตขึ้น 7.87% และ9.12% ตามลำดับ ทั้งนี้นักเดินทางธุรกิจที่เข้ามายังประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และ อินเดีย
     ทั้งนี้ สสปน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย เพราะการจัดงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้ง ย่อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะการจัดงานแสดงสินค้า  CCE South East Asia -Thailand 2016 ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21- 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จะเป็นเวทีสำคัญในการเจรจาการค้าสำหรับหน่วยงานธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย