ADS


Breaking News

กสิกรไทย ร่วมกับ แสนสิริ มอบแคมเปญ “The Good Bike Project”

กสิกรไทย ร่วมกับ แสนสิริ ส่งเสริมวัฒนธรรมจักรยานในรั้วโครงการ
กับแคมเปญ “The Good Bike Project” แนวคิดแบ่งปันเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน
     (กรุงเทพฯ, 17 กันยายน 2558) เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย อลงกต บุญมาสุข (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม ร่วมสนับสนุนจักรยานจำนวน 50 คัน มูลค่ากว่า 250,000 บาท ให้กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสมัชชา พรหมศิริ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบฐานข้อมูลการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางภายในโครงการที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมการสร้างสัมพันธไมตรีของการแบ่งปันระหว่างลูกบ้านด้วยกันเอง ภายใต้แคมเปญหลัก “The Good Bike ปั่นความสุข ปันน้ำใจ” ของแสนสิริ   แฟมิลี่ในปีนี้ ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้จักรยานเพื่อการแบ่งปันระหว่างลูกบ้านและระหว่างชุมชนผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ภายใต้แนวคิดของการแบ่งปันเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอีกด้วย
     อัพเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ ‘The Good Bike ปั่นความสุข ปันน้ำใจ’ และกิจกรรมจิตอาสาดีๆ เพื่อสังคม อื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.sansiri.com/family