ADS


Breaking News

พาโลอัลโตตั้งเอ็นฟอร์ซฯ เป็น Elite Authorized Support Center รายเดียวในไทย

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็น Elite Authorized Support Center” ซึ่งศูนย์กลางการให้บริการลูกค้าเพียงรายเดียวในประเทศไทยจากบริษัท พาโลอัลโต เน็ตเวิร์กส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัท เอ็นฟอร์ซฯ มีผลการดำเนินงานในด้านการให้บริการและความเอาใจใส่ดูแลลูกค้าที่โดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเอ็นฟอร์ซฯ มีความเป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการ