ADS


Breaking News

“ดอยคำ” เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่

“ดอยคำ” เปิดเกมรุกตลาดน้ำผลไม้ สวนกระแสเศรษฐกิจ เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่ มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ (Tomato Society)”
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริ “อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาชนบท” เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่ สวนกระแสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ มั่นใจน้ำมะเขือเทศสูตรใหม่ ที่พัฒนามาอย่างเข้าใจคนรุ่นใหม่ผู้รักสุขภาพ ทั้งผสมผสานรสชาติและคุณประโยชน์ไว้มากมายจะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี สามารถเพิ่มยอดการจำหน่ายมากกว่า ๓๐%


วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) ณ ควอเทียร์ แกลลอรี ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ งานแถลงข่าว “สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ TOMATO SOCIETY” โดยมี คุณหญิงประจิตต์ กำภู ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่ อย่างเป็นทางการ
คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (คนกลาง) กล่าวว่า “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง โดยมี โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งทั้ง ๓ แห่งนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบในการผลิตน้ำผลไม้ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครนี้ เป็นแหล่งเพาะปลูกมะเขือเทศสดที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี มาสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ “ดอยคำ” ๒ สูตรใหม่ คือ น้ำมะเขือเทศผสมน้ำสตรอว์เบอร์รีและน้ำเสาวรส (Mocktail) และน้ำมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่ำ (Low Sodium) ภายใต้แนวคิด สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ (Tomato Society)”


“ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้ระดับพรีเมียมของไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งแบรนด์ “ดอยคำ” มีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ ๑๖% โดยเฉพาะน้ำมะเขือเทศดอยคำมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง ๘๐% ครองอันดับ ๑ ในตลาดน้ำมะเขือเทศ โดยการทำตลาดในปีนี้ จะเน้นทิศทางในเชิงรุกมากขึ้น เน้นความสำคัญในการสร้างตราสินค้า “ดอยคำ” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยความพิเศษของน้ำมะเขือเทศ ๒ สูตรใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ “ดอยคำ” และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถครองใจผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มยอดการจำหน่ายมากกว่า ๓๐% และรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำมะเขือเทศ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า ๘๐% และอีกสิ่งหนึ่งที่ดอยคำให้ความสำคัญนั่นคือการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี ๒๕๕๘ ที่มาพร้อมกระแสความนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงได้มีการวางแผนการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายตลาดในปี ๒๕๕๙ นี้”


“สร้างสังคมสุขภาพดี ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ (Tomato Society)” เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการที่ดอยคำเข้าใจถึงปัญหาของผู้บริโภคที่ดื่มน้ำมะเขือเทศ ๑๐๐% ไม่ได้ ด้วยรสชาติ รสสัมผัส ที่ดื่มยาก และความกังวลที่มีต่อปริมาณโซเดียม ดังนั้นดอยคำจึงได้ปรับสูตรใหม่โดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ และแก้ไขทุกปัญหาของผู้บริโภค ซึ่งดอยคำได้ให้ความใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำ นั่นคือการเพาะปลูก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรจะลงพื้นที่ พูดคุยกับเกษตรกร เพื่อเข้าถึงขบวนการเพาะปลูก วางแผนการเพาะปลูก ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร มุ่งสู่กลางน้ำหรือขั้นตอนการผลิตน้ำมะเขือเทศเพื่อให้ได้รสชาติที่ดื่มง่าย คงความสด และคุณประโยชน์มากมาย สำหรับทั้ง ๒ สูตรใหม่นี้ ได้สะท้อนจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “ดอยคำ” ในเรื่องผลไม้ได้เป็นอย่างดี และส่วนปลายน้ำ โดยการวางแผนการตลาดและการจัดจำหน่ายเพื่อให้ดอยคำเข้าถึงในทุกกลุ่มผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ “ดอยคำ” มาจากมะเขือเทศสดที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี ผลผลิตจากการส่งเสริมการเพาะปลูกมะเขือเทศโดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “เส้นทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt) พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง แถบอีสานตอนบนของไทย ซึ่งครอบคลุมจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี ที่ก่อเกิดจากแนวพระราชดำริเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในถิ่นธุรกันดาร ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมามียอดการรับซื้อวัตถุดิบมากกว่า ๕๐ ล้านบาท มีปริมาณวัตถุดิบเข้าโรงงานกว่า ๑๖,๐๐๐ ตัน และคาดการณ์ว่าจะมีการรับซื้อวัตถุดิบในฤดูกาลหน้าถึง ๙๕ ล้านบาท


จากมะเขือเทศสดที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิตน้ำมะเขือเทศ โดยการเก็บมะเขือเทศ เราจะเลือกเก็บมะเขือเทศสีแดงสด ผิวตึง ในระดับความสุขที่ ๘๕% เพื่อให้ได้น้ำมะเขือเทศสด และเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศคุณภาพที่พร้อมด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย เหมาะสําหรับผู้ใส่ใจสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย โดยผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ “ดอยคำ” ทั้ง ๒ สูตรใหม่นี้ จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมสุขภาพดี  ด้วยน้ำมะเขือเทศดอยคำ (Tomato Society)”


จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของน้ำผลไม้ดอยคำ คือ การคงคุณค่าความสดจนหยดสุดท้าย เนื่องจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งวัตถุดิบ จึงทำให้ใช้เวลาอันสั้นในการขนส่งจากแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่กระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบปิดปราศจากเชื้อ ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดอยคำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถดำเนินการภายใต้นโยบาย การไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี และไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์

สำหรับช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดอยคำ มีวางจำหน่ายในร้านค้ากว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๒ หรือผ่านทางเฟสบุ๊คได้ที่ www.facebook.com/DoikhamFP และเว็บไซต์ www.doikham.co.th
ผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ “ดอยคำ”
จากมะเขือเทศสดที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี ผลผลิตจากการส่งเสริมการเพาะปลูกมะเขือเทศโดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ส่วนหนึ่งของ “เส้นทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt) พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง แถบอีสานตอนบนของไทย ซึ่งครอบคลุมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี ที่ก่อเกิดจากแนวพระราชดำริเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในถิ่นทุรกันดาร แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศคุณภาพที่พร้อมด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายเหมาะสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวัย ประกอบด้วย
 น้ำมะเขือเทศ ๑๐๐% จากธรรมชาติ น้ำมะเขือเทศ100%
      (100% Natural Tomato Juice)
“ น้ำมะเขือเทศที่มากด้วยคุณประโยชน์
  เต็มร้อยจากธรรมชาติ
  วิตามินเอสูง วิตามินซีสูง
      เพิ่มไลโคปีน ๖๐ มก. และคอลลาเจน ๓๗๕ มก.

น้ำมะเขือเทศสูตรMocktail

น้ำมะเขือเทศ  Mocktail (Mocktail Tomato Juice)
“ น้ำมะเขือเทศที่เต็มรสด้วยน้ำมะเขือเทศ
ผสมผสานกับน้ำสตรอว์เบอร์รีและน้ำเสาวรสอย่างลงตัว
  ดื่มง่าย ใยอาหารสูง
  มีวิตามินเอ มีวิตามินซี ใยอาหารสูง
 เพิ่มไลโคปีน ๖๐ มก. และเพิ่มคอลลาเจน ๓๗๕ มก.
      น้ำมะเขือเทศ  สูตรโซเดียมต่ำ น้ำมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่ำ
 (Low Sodium Formula Tomato Juice)
“ น้ำมะเขือเทศทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ
เสริมแคลเซียม เต็มคุณค่าด้วยคุณประโยชน์
จากความใส่ใจคัดสรรเฉพาะมะเขือเทศสด
    ที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ
    วิตามินเอสูง วิตามินซีสูง มีแคลเซียม  เพิ่มไลโคปีน ๖๐ มก. และเพิ่มคอลลาเจน ๓๗๕ มก.
____________________________________________________________________________
คุณประโยชน์ต่างๆสำคัญอย่างไร?http://freedesignfile.com/upload/2014/06/Juicy-fresh-tomato-graphics-vector-03.jpg
ไลโคปีน : ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยชะลอความ
          เสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนังhttp://freedesignfile.com/upload/2014/06/Juicy-fresh-tomato-graphics-vector-03.jpg
วิตามินเอ : ช่วยในการมองเห็น และมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต
           ของร่างกายhttp://freedesignfile.com/upload/2014/06/Juicy-fresh-tomato-graphics-vector-03.jpg
วิตามินซี :   ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน
และเอ็นกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
คอลลาเจน : โครงสร้างหลักของกระดูก และเนื้อเยื่อต่างๆ มีส่วนช่วย
          ให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสhttp://freedesignfile.com/upload/2014/06/Juicy-fresh-tomato-graphics-vector-03.jpghttp://freedesignfile.com/upload/2014/06/Juicy-fresh-tomato-graphics-vector-03.jpg
ใยอาหาร : เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายhttp://freedesignfile.com/upload/2014/06/Juicy-fresh-tomato-graphics-vector-03.jpg
แคลเซียม : มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟัน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.pharmhcu.com/