ADS


Breaking News

“SIMA ASEAN Thailand 2015” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งแรกในเอเชีย

      นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนกลาง), นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand (คนที่ 1 จากซ้าย), นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (คนที่ 2 จากซ้าย), นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการส่วนขายตรง บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (คนที่ 2 จากขวา), และ นายยอด ลีลาเวชบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 1 จากขวา) ทุกท่านร่วมให้ข้อมูลในงานแถลงข่าว ความพร้อม “SIMA ASEAN Thailand 2015” ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า สุขุมวิท 27

     อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คอมเอ็กซ์โพเซียมฝรั่งเศส ในฐานะคณะผู้จัดงาน “SIMA ASEAN Thailand 2015” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมและความเชื่อมั่นว่างานนี้จะสามารถ ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับรู้และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านนวัต กรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตร จากบริษัทและแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 150 บริษัท บนพื้นที่อินดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกว่า 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเกิดความตื่นตัวและเตรียม พร้อมการเข้าสู่ AEC รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนการแข่งขันในตลาดโลกในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
     นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยงานหลัก ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน แม้ว่าในปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ส่งสินค้าการเกษตรออกไปมากที่สุดในตลาดอา เซียน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันใกล้นี้ อาจก่อให้เกิดผลทางด้านบวกและลบต่อสินค้าเกษตรไทยได้ หากไม่มีการเตรียมความพร้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงรู้สึกยินดีในการเป็นเจ้าภาพร่วม จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 โดยมีความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรไทย ให้เกษตรมีความสามารถในการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ไปสู่ระดับสากล ดังนั้นภายในงานทางกระทรวงฯ ได้ส่ง 5 หน่วยงานเข้าร่วมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงในงานได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว การปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาและนำเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของภาคเกษตรของประเทศไทย
     นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ ผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand กล่าวว่า การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพและเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและงานนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ด้วยยอดจองบูธแล้วกว่า 90 % ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนคณะผู้จัดงานฯ ได้เตรียมไฮไลท์และกิจกรรมภายในงานไว้อย่างคับคั่ง อาทิ โซนแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบทางการเกษตรที่ชนะการประกวดจากเวที SIMA Paris ประเทศฝรั่งเศส มาจัดแสดงอย่างอลังการในงาน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแพลทินั่มสปอนเซอร์ อาทิ สยามคูโบต้า และจอห์นเดียร์การสัมมนาให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ไทยให้ทันกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ในปัจจุบัน จัดเต็มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 หัวข้อ ตลอดทั้ง 3 วัน และรวมทั้งโปรแกรมการจับคู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่คนในธุรกิจเกษตรไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
     นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ผู้สนับสนุนการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 เนื่องด้วยภารกิจของเราคือการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม MICE มีเป้าหมายสูงสุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทางการเกษตรอันดับต้นๆในภูมิภาค และมีการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนและคู่ค้าจากทั่วโลกให้เข้าร่วมงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

     SIMA ASEAN Thailand 2015 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท คอมเอ็กโพเซียม จากประเทศฝรั่งเศสพร้อมได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้ กำหนดจัดวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 ณ อาคาร 1 – 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี งาน SIMA จะเป็นเวทีที่รวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรไว้อย่างอลังการแบบ ครบครันในงานเดียว และเป็นจุดนัดพบของ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการผู้นำเข้าผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพในธุรกิจเกษตรอย่างครบวงจรติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดงาน หรือหัวข้อสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com