ADS


Breaking News

SIPA : แถลงข่าวความสำเร็จและประกาศผลให้ทุนมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

กรุงเทพ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงานประกาศความสำเร็จของโครงการ Thailand Digi Challenge 2015 ภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันประกวดแผนงาน Animation, Game, e-Learning, New Media และ Tools and Platform ที่ใช้ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา, บุคคลทั่วไป, นักพัฒนาอิสระ และผู้ประกอบการ ได้นำเสนอผลงานแสดงแนวคิดและทักษะใหม่ๆ ต่ออุตสาหกรรม โดยโครงการนี้จะจัดให้ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป และต้องการพัฒนาผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในมุมมองของนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมในการนำผลงานไปพัฒนาและต่อยอด  โดยผู้เข้าร่วมในการประกวดมีสิทธิ์ในการได้รับทุน รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
    ทางด้าน พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์เกณฑ์การตัดสินของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่มีผลงานและต้องการพัฒนาผลงานใหม่ ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ตลอดจนการเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงต่างๆ ตลอดจนให้มีการใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบาย Digital Economy ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ Thailand  Digi Challenge เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูผลงานที่สร้างคุณค่า และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับความสำเร็จของโครงการในปีนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี    ในเชิงคุณภาพ ผลงานที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านๆ มา และในปีต่อไป       เชื่อว่าจะมีผลงานที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมมากขึ้น

โดยมีผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุน โครงการ Thailand Digi Challenge 2015 ทั้งหมด 11 ผลงาน ดังนี้

Animation
 1. ผลงาน คนจิ๋วตะลุยโลกวิทย์ The Animation
โดย บริษัท ดรีมพาธ สตูดิโอ จำกัด
 1. ผลงาน ตะกร้อซุปเปอร์คิก
โดย Moon House Studio Co., Ltd.
 1. ผลงาน Joojee & Friends
โดย บริษัท วิชเบอร์รี่ จำกัด
Game
 1. ผลงาน บุญมี ยอดนักสู้
โดย คุณศศิธร หาญณรงค์
คุณประกิจ คงแก้ว
คุณรัชชานนท์ รุ่งเรือง
 1. ผลงาน Crossy Race Crazy Road
โดย คุณวุฒิชัย อินแสง
คุณสุธา สรณสถาพร
 1. ผลงาน Siam Ghost Village
โดย คุณยศนันทน์ ปัตตพงศ์
คุณพชรวรรณ กนกแก้ว
คุณภูกิจ เสลา
 1. ผลงาน Suwan Adventure
โดย บริษัท แบ็กไอเดีย จำกัด
e-Learning
 1. ผลงาน นิทาน “สามัคคี Bee and Ant”
โดย คุณหัฐพงษ์ นันตาโจง
คุณภูษิตา นันตาโจง
คุณกชพร วรรณมณี
 1. ผลงาน Hemoglobin ตอน ระบบไหลเวียนเลือด
โดย คุณธีรพงษ์ ศิริชนะ
คุณณัฐธิดา ตาลอำไพ
 1. ผลงาน สนุกปรินท์ปรินซ์ สนุกเรียนรู้ที่บ้านกับ Print Prince
  โดย บริษัท จินจินต์ จำกัด
Tools and Platform
 1. ผลงาน แอปพลิเคชั่นปั่นจักรยานบนโลกเสมือนเพื่อสุขภาพ “ปั่นเลย”
  โดย คุณภากร สุริยเทวสถิตกุล
คุณเทพฤทธิ์ สินธารงรักษ์