ADS


Breaking News

ป.ป.ส. เปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง "พลังของคุณ"

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เลิกเสพฯ ได้ด้วยศรัทธาในตัวเอง
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม เปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง “พลังของคุณ” โดยมีนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายณรงค์ รัตนานุกูล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมเปิดตัวภาพยนตร์สั้น สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่อง “พลังของคุณ” มีจุดมุ่งหมายให้กลุ่มเป้าหมายผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้มีแรงบันดาลใจภายหลังจากได้รับชมภาพยนตร์สั้นดังกล่าว และพร้อมที่จะเลิกจากการใช้ยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง และต้องการสื่อสารไปยังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มวัยก่อนเสี่ยงให้เห็นถึงปัญหา และตระหนักถึงอันตรายจากการเสพยาเสพติด การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ
     ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “พลังของคุณ” ความยาว 3 นาที เป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิค (ASPAC NGO) ร่วมกันดำเนินการสร้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดยาเสพติด เลิกยาอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มวัยก่อนเสี่ยงที่ให้เห็นถึงปัญหา และตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด
     
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำแนะนำจากท่าน ว.วชิรเมธี ที่เห็นปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ที่สร้างความเดือดร้อน และกระทบการดำรงชีวิตและเห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนที่สุด คือการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยผลิตสื่อที่เผยแพร่ในวงกว้างกระตุ้นให้กลุ่มผู้เสพเลิกและปฎิเสธที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง
     
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน พบว่ายังมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ทั้ง ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักและนำเข้ามาในปริมาณมาก ยังคงเป็นยาบ้า ซึ่งยังมีการจับกุมได้ในปริมาณมาก ทั้งคดีรายสำคัญและรายย่อย
     ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักค้ายาเสพติด โดยสำนักงาน ป.ป.ส. เห็นถึงความสำคัญของมาตรการในการป้องกันยาเสพติด มากกว่าที่จะเน้นในมาตรการด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งสามารถบำบัดฟื้นฟูได้ 178,362 คน คิดเป็นร้อยละ 78.35 จากเป้าหมาย โดยเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจจำนวน 75,906 คน ระบบบังคับบำบัด 80,332 คน และระบบต้องโทษ 16,124 คน
     สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องพลังของคุณ จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมถึงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 9 และทรูวิชั่น และนอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังวางยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา สามารถรณรงค์ให้สถานศึกษามีกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดได้ถึง 7,930 แห่ง สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง หรือช่วง ป.1-ป.6 ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 2,700,000 คน และยังเน้นมาตรการบำบัดผู้เสพไปแล้วกว่า 178,000 คน เพื่อหวังจะให้กลุ่มคนเหล่านี้เลิกใช้ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และไม่ย้อนกลับไปเสพซ้ำอีก