ADS


Breaking News

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ กุญแจสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการบริการอาหารในยุค AEC

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นล้านบาท และมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารกับการเข้าสู่ AEC ที่มาถึงในปลายปีนี้   คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กุญแจสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการบริการอาหารในยุค AEC Key to Success for Foodservice Business Operation in the AEC Era
ภายในงานมีนักวิชาการและนักธุรกิจด้านอาหารแถวหน้าของเมืองไทยร่วมงานคับคั่ง อาทิ คุณหญิง ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย, นางเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), Assoc. Prof. Dr. Shahrim Karim, Faculty of food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia, เชฟ สุพัฒก์ ชินแสงทิพย์ Executive Chef VIE Hotel, Bangkok โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  รักษาการแทนอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงาน และมี  รศ.ดร. ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำหน้าที่เป็นประธานปิดงาน
งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุนนาค 701 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานนี้พลาดไม่ได้เพราะรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น   
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2329-8526 หรือ 0-2329-8000 ต่อ 7294, 7290, 7293  โอนเงินค่าสมัคร เลขที่บัญชี 631-2-13767-2 ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหทารลาดกระบัง Fax ใบสมัครพร้อมสลิปโอนเงินมาที่เบอร์ 0-2329-8527 หรือส่ง E-mail : khpimpa@kmitl.ac.th ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agroind.kmitl.ac.th/page.php?mod=NewsInformation&file=view&itemId=574&categoryID=CAT0000000004&categoryID2=CAT0000000008 ค่าลงทะเบียน 800 บาท / 1 ท่าน