ADS


Breaking News

ผู้ชนะเลิศ โครงการ“เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” ปี 2

เอซ ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ
โครงการ“เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” ปี 2
สานต่อโครงการเพื่อสังคมและเยาวชนไทยตามปณิธานของเอซ
มอบทุนสนับสนุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (ที่ 2 จากขวา)  และมิสแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) มอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ให้กับผู้ชนะทั้งสามทีมจากการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2558 - บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ เอซกรุ๊ป หนึ่งในบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศผลทีมผู้ชนะทั้ง 3 ทีมจากกิจกรรม “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” หรือ “Enhancing Lives with ACE 2015” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในประเทศไทย ร่วมประกวดโครงการเพื่อสังคมที่มีแนวทางสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม


ในปีนี้ เอซได้เพิ่มเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการที่ชนะการประกวดมูลค่ารวม 300,000 บาท ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเงินสนับสนุน 120,000 บาท ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากโครงการ “ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง” ซึ่งรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมี พร้อมจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 50 ท่านในตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แก่ชาวนาและกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษเพื่อการพัฒนาแปลงผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร เพื่อการจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ได้ต่อไป
ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเงินทุนสนับสนุน 100,000 บาท กับโครงการ “เอซจิตอาสาราชภัฏเชียงราย...อนุรักษ์ป่าไม้และสร้างฝายแม้วในแหล่งต้นน้ำปางขอน” เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โครงการนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างฝายแม้วในแหล่งต้นน้ำปางขอนในจังหวัดเชียงราย เพื่อชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนไม่ให้ไหลเทลงในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ซึ่งส่งผลถึงการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณรอบฝายและฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มอย่างยั่งยืน


และทีมรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท ได้แก่ ทีมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโครงการ “Youth Love the Sea” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพชายฝั่งที่เสื่อมโทรม รวมถึงการสำรวจพื้นที่เป้าหมายและประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน


ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด  กล่าวว่า “พนักงานจิตอาสาภายใต้เครือบริษัทเอซในประเทศไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการคืนประโยชน์สู่สังคมไทยจากโครงการ เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 นี้ เรายังคงสานต่อปณิธานเพื่อสังคมของเอซผ่านโครงการจิตอาสาพร้อมเพิ่มเงินทุนสนับสนุนแผนงานของนักศึกษาที่ชนะการประกวดให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนมากขึ้นเป็นทวีคูณ เราขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีมในปีนี้ โดยโครงการที่ชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วยังคงสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อม และสังคมไทยของเรา”  


“การคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศในปีนี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจส่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทีมผู้ชนะทั้งสามทีมได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม”


แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กิจกรรมในปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปี 2557 ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมเอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคมในปีนี้ได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามทั้งทีมนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นร่วม 70% เทียบกับปีที่แล้ว ทั้งจากมหาวิทยาลัยที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดในปีที่แล้ว รวมถึงทีมจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนมาก นับเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความสำเร็จของโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งสามโครงการในปีที่ผ่านมาว่าสามารถสร้างความตระหนักรู้ทั้งในหมู่นักเรียนนักศึกษาและสังคมโดยรวม”  


“โครงการ เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคมปี 2 มุ่งสร้างความแตกต่างให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ด้อยโอกาสและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเอซได้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยมาเป็นปีที่สิบแล้ว ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดโครงการปีที่ 2 ติดต่อกันในด้านการมอบเงินทุนสนับสนุนแก่แผนงานของนักศึกษา เมื่อพิจารณาจากโครงการทั้งสามทีมในปีที่แล้วซึ่งได้ถูกนำมาดำเนินงานและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง จากโครงการของทีมผู้ชนะเลิศทั้งสามทีมในโครงการเอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2”


นอกเหนือจากเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน ทีมผู้ชนะเลิศทั้งสามทีมจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับเอซในวัน “Global Day of Service” ประจำภูมิภาคของเอซในเดือนตุลาคม 2558
###
เกี่ยวกับเอซในประเทศไทย
เอซ กรุ๊ป นับเป็นหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมีสาขาในประเทศต่าง ๆ กว่า 54 ประเทศทั่วโลก เอซให้บริการด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันภัยต่อ และประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเอซ ลิมิเต็ด บริษัทแม่ของ เอซ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE:ACE) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500  เอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำในระดับ AA โดย Standard & Poor's และ A++ โดย A.M. Best


เอซมีรากฐานอันยาวนานในประเทศไทยมากว่า 40 ปีผ่านการเข้าซื้อกิจการ โดยให้บริการทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยของเอซในประเทศไทย เป็นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินในระดับ AA- โดย Standard & Poor's  ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของเอซครอบคลุมประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกประกันภัยทางการเงินและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร รวมทั้งยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพที่หลากหลายให้กับลูกค้ารายย่อย  ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการตลาดทางตรง ซึ่งเป็นความชำนาญของเอซ  เอซ นับเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ เนื่องจากมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งมอบความไว้วางใจให้เอซนำเสนอกรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครอง ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและพนักงานของพันธมิตรของเรา

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท  เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการทางการเงินและความมั่นคงที่แตกต่างของลูกค้า นอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนกว่า 3,500 คนแล้ว  เอซ ไลฟ์ ยังร่วมกับสถาบันการเงิน  และบริษัทต่าง ๆ  ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าและพนักงานของบริษัทแต่ละแห่ง