ADS


Breaking News

สวทช. จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเพื่อการเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ ๖๐ พรรษา

หนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”
     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการนำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ มาสร้างสรรค์และจัดพิมพ์ในรูปแบบการ์ตูน ในวันพฤหัสบดีที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 – 12.00  น. ณ  ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ และบริการ (TK park) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone  ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คุณภักดี แสนทวีสุข (ต่ายขายหัวเราะ) ผู้วาดการ์ตูนและถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” รวมถึงผู้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติและผู้สนับสนุน จะร่วมกันแถลงถึงโครงการตามพระดำริในรูปแบบของหนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” ในครั้งนี้