ADS


Breaking News

AIRA ผนึก เสนา - แสงฟ้า ลุยอสังหาฯ ออฟฟิศให้เช่า

จ่อร่วมทุน 2 พันธมิตร โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 60%
ผุดครึ่งปีหลัง 1 โปรเจค ยึดทำเลกลางในเมือง

     กรุงเทพ – บริษัท ไอร่า แคปปิตอล (“AIRA”)  ผนึก 2 พันธมิตรใหญ่ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์   และ บจก. แสงฟ้าก่อสร้าง   ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -  ผู้นำด้านรับเหมาก่อสร้าง  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) รุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสูง ในรูปแบบ ออฟฟิศสำนักงานให้เช่า โดยจัดตั้ง  “บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”เพื่อเข้าถือหุ้นอย่างน้อย 60% ในบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรทั้ง 2 ราย เตรียมยึดทำเลกลางใจเมือง หวังต่อยอด และ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง ด้าน “นลินี งามเศรษฐมาศ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIRA เผย ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ    เล็ง ครึ่งปีหลังลงทุนอย่างน้อย 1 โครงการ  ระบุ แผนภายใน 5 ปี จะเปิด 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมวางอนาคต นำสินทรัพย์จากโครงการอสังหาฯขายเข้ากองทรัสต์
 (ท่านแรกจากซ้าย) ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA, (ท่านที่ 2 จากซ้าย) นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า  แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA, (ท่านที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด - ทั้ง 3 ท่านได้ลงนาม MOU ร่วมกัน
นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า  แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ผู้ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอังหาริมทรัพย์ และ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 45 ปี โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสามบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
พร้อมจัดตั้ง บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100% วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขยายการลงทุนและกระจายความเสี่ยง ในการลงทุน และเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ ในอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มในการเติบโตสูง
“บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีทุนประเดิม 200 ล้านบาท โดยบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% โดย ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตร ทั้ง 2 รายนี้ ไม่น้อยกว่า 60%  และในอนาคตเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป”  นางนลินี กล่าว
สำหรับวัตถุประสงค์ ในการร่วมมือของทั้ง 3 บริษัทในครั้งนี้  เพื่อร่วมมือศึกษาการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูง ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานเพื่อให้เช่า  เนื่องจากเล็งเห็นว่าอาคารสำนักงานให้เช่าในอนาคตจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างโดดเด่น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน ในการสร้างโอกาส และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต  
“ ความร่วมมือทั้ง 3 บริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมเอาจุดแข็งของ 3 บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน  อย่าง บมจ.ไอร่า แคปปิตอล   บริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่าง บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ และ บริษัทผู้นำด้านการก่อสร้าง อย่าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด มาผนึกกำลังในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า  เพื่อขยายและต่อยอดความมั่นคงในระยะยาวของธุรกิจ ” นางนลินี กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอร่า  แคปปิตอล  หรือ AIRA กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้วางแผนเพื่อขยายการลงทุนในบริษัทฯดังกล่าวภายในอีก 5 ปีข้างหน้าว่า บริษัทฯมีแผนที่จะพัฒนาโครงการอาคารสูง อย่างน้อย 5 โครงการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม ประมาณ 5,000 ล้านบาท ในรูปแบบการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่   หรือ การซื้ออาคาร เพื่อปรับปรุงในการดำเนินธุรกิจออฟฟิศให้เช่า โดยเบื้องต้นบริษัทฯคาดว่าจะเริ่มศึกษาความเป็นไปได้เพื่อลงทุน โครงการแรก ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ โดยมุ่งเน้นทำเล บริเวณกลางใจเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมองว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีดีมานด์ความต้องการของกลุ่มผู้เช่าทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศสูง     
พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้วางแผนในการนำสินทรัพย์จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดูแลของ “ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ ” ขายเข้ากองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts) หรือ REITS (รีทส์) ต่อไปในอนาคต     
ด้าน ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AIRA) ที่มีทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนและตลาดเงินครบวงจร ทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษา การลงทุน การจัดหาแหล่งทุน และมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในหลายแขนง และบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม รวมถึงธุรกิจ Recurring Income ทั้งสนามกอล์ฟที่พัทยา คอมมูนิตี้มอลล์ ภายใต้ชื่อ SENA FEST ธุรกิจอพาร์ตเมนต์ รวมถึงโกดังให้เช่า และล่าสุดต่อยอดไปที่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ Solar Farm และ Solar Rooftop โดยที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเพิ่ม Recurring Income ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.เกษรา กล่าวต่อว่าปีนี้บริษัทมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring Income) ให้อยู่ในระดับ 10% เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและบริหารรายได้ของบริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมา SENA มีรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในหลายรูปแบบ โดยไตรมาส 1 มีรายได้อยู่ที่ 59.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12 % ของรายได้ทั้งหมด  และเชื่อมั่นว่าการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในระยะสั้น เนื่องจากมีแผนจะขายเข้ากองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts) หรือ REITS (รีทส์) ต่อไป และยังส่งผลให้รายได้ในส่วน Recurring Income ของ SENA เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
“ในการร่วมทุนครั้งนี้ยังมี บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้าง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอันดับต้นๆของประเทศ เป็นบริษัทร่วมทุนอีกด้วย ซึ่งในแต่ละฝ่ายต่างก็มีจุดแข็งของตนเอง แต่สามารถนำมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และเราเชื่อว่าจะกลายเป็นสามประสานที่ยิ่งใหญ่และช่วยกันเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจใหม่เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในอนาคต” ผศ.ดร.เกษรากล่าว
นายแพทย์เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ของประเทศตลอดระยะเวลากว่า 45 ปีที่ผ่านมา  บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด จึงทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ เ พื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดตามความต้องการของลูกค้าจวบจนปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพันธมิตรคู่สัญญาในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารขนาดใหญ่จำนวนมาก อาทิเช่น โครงการ THE NICHE MONO RATCHAVIPHA ของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), โครงการ FENIX METROPOLIS ของ บริษัท ฟีนิกซ์ เพาเวอร์ จำกัด, โครงการ MENAM RESIDENCES CONDOMINIUM ของ บริษัท แม่น้ำ เรสซิเดนท์ จำกัด , โครงการ MAGNOLIAS RATCHADAMRI BOULEVARD ของ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น
     “ไม่เพียงแต่การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูงเท่านั้น บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง ยังมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนำ คือ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อรวมความที่แข็งแกร่งสู่การบุกธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ