ADS


Breaking News

ARROW เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ ARROW…SEND ME HOME (แอร์โรว์......ช่วยช้างกลับบ้าน)

สมทบทุน“โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
     ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) จัดงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ARROW…SEND ME HOME (แอร์โรว์....ช่วยช้างกลับบ้าน) เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสมทบทุน โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก (ที่ 4 จากซ้าย) ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย (จากซ้าย) ผู้พันเบิร์ด-พันโทวันชนะ สวัสดี, จันจิรา จันทร์โฉม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2545, ศิวพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (จากขวา) บูม -ปิยพันธ์ ขำกฤษ,โบว์ - มนต์ริสสา ลีนุตพงษ์, พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน การรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และ ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยงานจัดขึ้น ณ ชั้น  M ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก
ARROW “SEND ME HOME”
“แอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน”
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ (ARROW) ได้จัดตั้งโครงการ “แอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน”  เพื่อร่วมนำช้างเมืองปล่อยกลับคืนสู่ป่า กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในปี 2550 ซึ่งมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะปล่อยช้างคืนสู่ป่าจำนวน 81 ตัว    เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และทูลเกล้าถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยแอร์โรว์เริ่มช่วยช้างตัวแรกกลับบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2550    ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ “แอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน”  ได้ทำการปล่อยช้างเมืองกลับคืนสู่ป่ารวมทั้งสิ้น  13 ตัว ใน 2 พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงปัจจุบัน ช้างเลี้ยงที่คืนสภาพเป็นช้างป่าในโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ตกลูกช้างแล้ว รวมทั้งสิ้น 9 ตัว
โดยล่าสุด ลูกช้างตัวที่ 9 ได้ลืมตาออกมาดูโลกแล้ว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง จากแม่ช้างชื่อ “พังหนุ่น” ส่วนพ่อช้างคาดว่าน่าจะเป็น “พลายสมรักษ์” ทั้งนี้คงต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอ โดยลูกช้างเกิดใหม่เป็น “เพศเมีย” ยังไม่มีชื่อ น้ำหนักแรกเกิด 100 กิโลกรัม สูงประมาณ 96 เซ็นติเมตร ผลจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้น ลูกช้างมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ทุกอย่างเป็นปกติ  ลูกช้างทั้ง 9 ตัว นับเป็นลูกช้างที่เกิดในป่าจากแม่ช้างที่ปล่อยจากโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ถือเป็นความสำเร็จประการหนึ่งของโครงการ
เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล 2558 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558  มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัด “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  โดยมูลนิธิฯกำหนดปล่อยช้าง 6 เชือก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปล่อยช้างในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ด้วยเจตนารมณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ (ARROW) ที่จะทำให้ “ช้างป่าไม่มีวัน หมดไปจากป่าเมืองไทย” แอร์โรว์จึงได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยจัด โครงการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน” เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และนำภาพวาดที่ได้รับ คัดเลือกมาประมูลหารายได้สมทบทุน  “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการ “แอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ ได้คัดเลือกภาพวาดในหัวข้อ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน” เพื่อนำมาจัดแสดง นิทรรศการภาพวาด “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทย และช่วยเหลือช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาติที่กำลังประสบชะตากรรม รวมถึงเพื่อจะทำให้ “ช้างป่าไม่มีวัน หมดไปจากป่าเมืองไทย” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแอร์โรว์ โดยท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ในวันที่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2558 ณ ห้องแกลลอรี่ ชั้น 1 อาคารบางกอกทาวน์เวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
     นอกจากนี้ ARROW ได้จัดจำหน่ายคอลเลคชั่นใหม่ “ช่วยช้างกลับบ้าน” คอลเลคชั่นที่จะทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ARROW
NEW COLLECTION 2015
ARROW…SEND ME HOME (ช่วยช้างกลับบ้าน)
แรงบันดาลใจ
ARROW…SEND ME HOME 2015 คอลเลคชั่นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพสะท้อนของการล่องเรือบนผืนน้ำ มองผ่านท้องฟ้าสดใส ฉาบความระยับจับเม็ดทรายด้วยแสงแดด ผสานความหลากหลายของเส้นสายลวดลายจากธรรมชาติ และสีสันที่ให้ความรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า นำมาเล่าเรื่องราวพร้อมรสชาติความหวานซ่อนเปรี้ยวของลูกไม้ป่า ที่จะมาร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอันสดใสในวันพักผ่อนสบายๆ ของทุกคน
ลวดลายบนเนื้อผ้าของ “SEND ME HOME” ถือว่าเป็นลวดลายที่มีความคลาสสิกร่วมสมัย โดยเฉพาะผ้าบางลายดีไซน์ให้เห็นเป็นความทันสมัยสไตล์วินเทจ เพื่อให้ได้รับการพูดถึงตั้งแต่เริ่มเปิดตัวคอลเลคชั่น จนกลายเป็นได้รับความนิยมอย่างสูงในอนาคต อีกทั้งยังสามารถสร้างความสนุกสนานในการแต่งตัวให้กับหนุ่มสาวทุกวัยได้อย่างไม่มี “วันหยุด” กับการฉีกแนวการแต่งกายเพื่อเพิ่มสีสันและลวดลายให้ชีวิต
ความโดดเด่น
ARROW เผยโฉมคอลเลคชั่นใหม่ ARROW…SEND ME HOME (ช่วยช้างกลับบ้าน) โดดเด่นด้วยวัสดุในการผลิต จากเนื้อผ้า COTTON 100% และ COTTON SPANDEX ด้วยเส้นด้ายพิเศษ ซึ่งมีคุณภาพและความละเอียดสูง จึงให้ผิวสัมผัสเนียนนุ่ม เบาสบาย ระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ใส่แล้วกระชับ เคลื่อนไหวได้คล่องตัว มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็น ทีเชิ้ต โปโล เชิ้ตแขนสั้น-แขนยาว แจ็คเก็ต แซ็ก กางเกงขาสั้น-ขายาว นอกจากนั้นยังมี ACCESSORIES อาทิ กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ ฯลฯ ทั้งลวดลายงานกราฟฟิกและภาพวาดรูปช้าง เน้นความสดใสด้วยสีสัน ให้คุณสามารถนำมา MIX & MATCH ได้หลากสไตล์ เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์การสวมใส่ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
ARROW…SEND ME HOME ถือเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับหนุ่มสาวทุกรุ่น โดยต้องการสร้างความโดดเด่นในการแต่งกายให้สามารถเลือกนำมาประยุกต์ใส่คู่กัน จนกลายเป็นความกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว อิสระ ไม่มีการยึดติด ตามแต่ความชอบของแต่ละบุคคล เพื่อกิจวัตรที่ไม่จำเจ 
หมดเวลากับการ Mix & Match แบบเดิมๆ ที่คุ้นเคย
เปลี่ยนการสลับคู่ชุดโปรดของคุณอย่างมีอิสระ
ให้ความเป็นไปได้ใหม่ๆ กับชีวิต
เปลี่ยนคู่สีที่กลมกลืนเป็นคู่สีที่ตัดกันอย่างสนุกสนาน
ตามโอกาสและจังหวะของชีวิต

โดยรายได้จากการจำหน่ายเสื้อผ้าในคอลเลคชั่น ARROW... SEND ME HOME (ช่วยช้างกลับบ้าน) นี้ส่วนหนึ่ง มอบให้ “มูลนิธิ คืนช้างสู่ธรรมชาติ” เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สินค้าจำหน่าย ในราคา 420-1,990 บาท ที่ เคาน์เตอร์ ARROW (SEND ME HOME)
  • เดอะมอลล์ บางกะปิ
  • เดอะมอลล์ หัวหมาก (รามคำแหง)
  • เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
  • เดอะมอลล์ บางแค
  • เทอมินอลทเวนตี้วัน อโศก
  • เมกกะ บางนา
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ปฏิทินข่าว นิทรรศการภาพวาดช้าง\โปสเตอร์-.jpg
นิทรรศการภาพวาด “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน”
วันนี้ - 31 กรกฎาคม 58
    ด้วยเจตนารมณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ (ARROW) ที่จะทำให้ “ช้างป่าไม่มีวัน หมดไปจากป่าเมืองไทย” แอร์โรว์จึงได้จัด โครงการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน” และนำภาพวาดที่ได้รับคัดเลือกมาประมูลหารายได้สมทบทุน  “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้คัดเลือกภาพวาดมาจัดแสดง นิทรรศการภาพวาด “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทย และช่วยเหลือช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาติที่กำลังประสบชะตากรรม รวมถึงเพื่อจะทำให้ “ช้างป่าไม่มีวัน หมดไปจากป่าเมืองไทย” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแอร์โรว์ โดยท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมชมงานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 2558 ณ ห้องแกลลอรี่ ชั้น 1 อาคารบางกอกทาวน์เวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)