ADS


Breaking News

“เพื่อคนข้างหลัง” โฆษณาเทิดพระเกียรติ กษัตริย์นักกีฬา เทิดไท้องค์ราชันย์

     สสส. จับมือ เอส เอฟ เชิดชู “กษัตริย์นักกีฬา” ร่วมผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “แรงบันดาลใจ” และต้นแบบการออกกำลังกาย เพิ่มกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
     เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “กษัตริย์นักกีฬา” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษาในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาวะ โดยจัดงานแถลงข่าว “ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมเปิดตัว โฆษณาเรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” จัดฉายแล้วตั้งแต่วันนี้โรงภาพยนตร์ เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ และ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

     ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” ชุดใหม่นี้ เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ สสส. ภาคภูมิใจอย่างที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุครบ 88 พรรษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า

     ...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมบ้านเมืองได้เต็มที่...” (พระบรมราชาโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 22 ตุลาคม 2522)

     โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ เป็นการเล่าผ่านมุมมองของคนที่มีเหตุผลที่แตกต่างกัน ในการลุกขึ้นมาออกกำลังกายทุกเช้า บางคนขี่จักรยานไปทำงาน เพราะอยากเห็นโลกนี้สวยงาม บางคนว่ายน้ำเพื่อเอาชนะความเจ็บไข้ บางคนฝึกซ้อมกีฬาเพ่ื่อทำลายสถิติ บางคนเต้นแอโรบิคเพื่อจะได้อยู่กับคนที่รักได้นานขึ้น แต่ไม่ว่าคนเราจะออกกำลังกาย เพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์ของการท่ี่คนมีสุขภาพดี คือประเทศพัฒนา เหมือนกับท่ี่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัชเอาไว้ และทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างเสมอ”

     ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “สสส. มียุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปี 2558  ที่เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีวิถีชีวิตกระฉับกระเฉง  ด้วยการมีกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิต โดยกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย รวมถึงการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ลดภาวะความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมุ่งเน้น 2 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

1.ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยได้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อคนแต่ละวัย รวมทั้งสอดคล้องกับค่านิยม และแบบแผนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยในปี 2558 นี้ จะให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กวัยเรียน 6-14 ปี ซึ่งมีกิจกรรมทางกายไม่พอเพียงเป็นสัดส่วนที่สูงมาก

2.ส่งเสริมให้เกิดการจัดปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การเพิ่มเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยให้ครอบคลุมเขตเมืองและชุมชน การปรับปรุงทางเดินเท้าที่สะดวกต่อการเป็นเมืองที่เดินได้และเดินดี การเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกายและการพักผ่อนของชุมชน เน้นที่ชุมชนแออัดในเขตเมือง

     “นอกจาก 2 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวนี้แล้ว สสส. ยังจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรด้านกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นโอกาสของการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และส่งเสริมเครือข่ายนักวิชาการและชุมชนท้องถิ่น ให้พัฒนาความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย”

     ด้าน คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับ เอฟ เอส นั้น ตลอดมานโยบายของเราคือมีความตั้งใจที่ดีที่จะส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงให้ครบทุกอรรถรสอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาเลือกใช้ในบริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เสมอ และ ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” ชุดใหม่นี้ เอส เอฟ เองมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สสส. ให้เกียรติและไว้วางใจนำมาจัดฉายเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ และ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา รวม 43 สาขา ทั่วประเทศ จัดฉายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และในส่วนนี้ เอส เอฟ ขอร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน อาทิ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และประชาชนทั่วไป กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย หรือหลากหลายอาชีพ ให้ได้ตระหนักและเห็น ความสำคัญของกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น”

     ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ท่านกลาง), ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ท่านที่ 3 จากซ้าย), คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ท่านที่ 5 จากซ้าย), คุณหนัง พงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ (ท่านที่ 6 จากซ้าย), คุณเป๊ก – เปรมณัช สุวรรณนนท์ พิธีกรและดีเจชื่อดัง (ท่านแรก จากซ้าย), คุณหวานหวาน – อรุณณภา พาณิชจรูญ นางฟ้านักปั่น (ท่านที่ 7 จากซ้าย) และท่านอื่นๆ ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”, วีดีทัศน์ “พระอัจฉริยะภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดง Street Workout จากทีมบาร์สะพานใหม่อีกด้วย
     พบกับเรื่องราวความงดงามที่ร้อยเรียงด้วยภาพและไลฟ์สไตล์การออกกำลังกาย และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” ได้ที่ โรงภาพยนตร์ เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ และ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา รวม 43 สาขา ทั่วประเทศ จัดฉายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป