ADS


Breaking News

THBA จัดประชุมสามัญประจำปี 2558 ประกาศจับมือสมาชิกลุยจัดมหกรรมงานสร้างบ้านฯ ครั้งที่ 2

     เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) จัดประชุมสามัญประจำปี 2558 วัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน โดยมี นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน พร้อมด้วยสมาชิกสามัญและวิสามัญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ ได้แก่ นโยบายและแผนการดำเนินงานปี 2558 พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกรับสร้างบ้านจับมือสมาชิกกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ร่วมกันจัดมหกรรมงานสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 2 (THBF 2016) ขึ้นในปีหน้าอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานฯ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานอย่างเกินความคาดหมาย ในปีนี้สมาคมฯ จึงเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานฯ ครั้งที่ 2 ให้ยิ่งใหญ่และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต