ADS


Breaking News

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ “Thailand Top Company Awards 2015”

           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2015” โดยร่วมกันจัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจ เกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย
บรรยากาศของปี 2014
     ให้เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจอื่นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนา และเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล โดยมี คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท (สุขุมวิท 57) เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 18.00 – 21.00 น. ที่ผ่านมา
     รางวัล  “Thailand Top Company Awards 2015” มีจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
1.  บริษัท กรุงเทพประกันชิวิต จำกัด (มหาชน)
2.  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
3.  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
4.  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
5.  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
6.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7.  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
8.  บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
9.  บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
10. เทสโก้ โลตัส
11. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

     นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกโดยการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

     รางวัลสำหรับองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
-CSR of The Year ได้แก่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

     รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงและผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี
-Outstanding Award ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

     รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
-Top Innovative towards Sustainable Development Company Award ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

     รางวัลสำหรับนักบริหาร ที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
-Top Management Award ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

     รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
-Top Business Strategy Award ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

     รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านยอดขาย และผลกำไร
-Fast Growing Company Award ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

     รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร
-Customer Focus Award ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

     รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการชื่นชมให้เป็นสุดยอดองค์กรสำหรับพนักงานแห่งปี
-Employee of the Year Award ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

     รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ยั่งยืน
-Corporate Sustainability Award ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thailandtopcompany.com/