ADS


Breaking News

เปิดยิ่งใหญ่งานความร่วมมือด้านดิจิทัลคอนเทนต์ประจำปี “BIDC 2015” ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     27 เมษายน 2558 - Bangkok International Digital Content  Festival  2015 ภายใต้ความร่วมมือหลัก จากภาครัฐและเอกชน กว่า 108 องค์กร ที่ช่วยกันสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในภาพรวม โดยการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ ของไทย มีมูลค่า กว่า 20,000 ล้านบาท
และมีแนวโน้ม ที่จะเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง เป็นอุตสาหกรรม ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักคิดสร้างสรรค์ โดยงานนี้ จะได้โชว์ผลงานคุณภาพ ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ในแขนงต่างๆ หวังพัฒนาประเทศไทย ให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า ประเทศไทยมีบุคลากร ที่มีศักยภาพมากมาย ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งในด้านของแอนิเมชั่น กราฟิกส์ คาแรคเตอร์ และเกม ซึ่งมีผลงาน เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล เป็นการบ่งบอกถึง ศักยภาพของคนไทย ที่สามารถพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทย เป็นผู้นำตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกรุงเทพมหานคร ก็มีความพร้อม ที่จะเป็นศูนย์รวม แหล่งความบันเทิง และพร้อมรับชาวต่างชาติ ให้มาร่วมมหกรรมนี้ โดยหวังให้เกิด กิจกรรมนี้ต่อเนื่อง ทุกปี เป็นที่จดจำ ของชาวต่างชาติต่อไป
     งาน Bangkok International Digital Content Festival 2015 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐกับเอกชนอย่างแท้จริง เป็นการทำงานร่วมกัน แบบบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และความร่วมมือ จากภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT), สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA), สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-LAT) และสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับดิจิทัลคอนเทนต์ไทย กว่า 100 บริษัท  เพื่อร่วมกันตอบสนอง นโยบายรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อน ระบบเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเจรจาทางการค้า และจับคู่ธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการ ดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ได้แสดงศักยภาพสู่สากล Untitled Document

     ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ เล็งเห็นความสำคัญ ของการสร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ของไทยให้เป็นที่รู้จัก ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อตอบสนองนโยบาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศ พร้อมทั้งร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัด 4 งานใหญ่ Bangkok International Digital Content Festival 2015, Bangkok Comic Con 2015 และ Anime Festival Asia Thailand 2015, Thailand Comic Con  และ Thailand Toy Expo 2015  ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ที่นอกจาก จะสร้างสีสัน ให้กับประเทศ ในเรื่องของความสนุกสนานบันเทิง  ยังพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความมั่นใจ ให้แก่ภาคธุรกิจในระดับนานาชาติ  ทั้ง 4 งานใหญ่นี้ จะเนรมิตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองแห่งความสุข เต็มไปด้วยสีสัน และบรรยากาศของความบันเทิงสนุกสนาน ผ่านโลกดิจิทัลคอนเทนต์ หลากหลายรูปแบบ ที่ยกขบวนพาเหรด มาจากทั่วทุกมุมโลก ตามจุดจัดงานต่างๆ บนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บีทีเอส สกายวอล์ค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไปจนถึงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
     พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า งาน Bangkok International Digital Content Festival 2015 จัดขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Be Fun Be Creative” โดยคนทำงาน ในอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการสนับสนุน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ได้เชิญผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ราย  มากกว่า 9 ประเทศ  มาเจรจาทางการค้ากับผู้ประกอบการไทย เกิดการเจรจาธุรกิจกว่า 400 คู่เจรจา
     งานสัมมนา และกิจกรรมเวิร์คช็อป (Seminars & Workshops) คณะผู้จัดงานได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากล ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากคนไทยหลายท่าน ที่ทำงานในระดับโลก อาทิเช่น คุณรัตนิน สิรินฤมาณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Animation จาก Disney Animation Studios, Ed Hooks ผู้เชี่ยวชาญด้าน Acting for Animators, Hiroyuki Tamura ผู้อำนวยการสร้างเกมจากญี่ปุ่น, Marilu Corpus ผู้รู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้าน Character และ Licensing จากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 15 หัวข้อหมวดต่างๆ ของอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการชื่นชม และให้กำลังใจ ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรม โดยการจัด พิธีมอบรางวัล BIDC Awards จำนวน 15  รางวัลในสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ได้มีการจัด นิทรรศการ Be Fun Be Creative แสดงศักยภาพ ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 3  พฤษภาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เพื่อแสดงผลงานทั้งในด้าน Animation, Game, Visual Effect, Character, E-learning และสถาบันการศึกษา โดยเป็นนิทรรศการ ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ของผู้ประกอบการไทยกว่า 100 บริษัท เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับรู้ว่า คนไทยมีศักยภาพ และความสามารถเพียงใด
     โดยในงานนี้มีหัวข้อสัมมนาอบรมเกี่ยวกับเกมต่างๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศมาอบรมประกอบไปด้วย

  • A Role of Japanese Game Producer
  • Venture Capital for Game and Digital Content
  • Music and Sound Design for Video Games
   ซึ่งเพื่อนๆ หรือคนที่สนใจสามารถลงทะเบียน หรือดูหัวข้อสนทนาอื่นๆ คลิกเลย  หัวข้อสัมมนาอบรมเกี่ยวกับเกมและดิจิทัลคอนเทนต์   หัวข้อสัมมนาอบรมเกี่ยวกับแอนิเมชั่น   หัวข้อสัมมนาอบรมเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง 
ดูรายละเอียดข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangkokdc.com