ADS


Breaking News

ไทยเฮลท์ รับรางวัล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอมรรัตน์ อัครอมรพงศ์ เป็นตัวแทนในนามของ ดร. พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานกรรมการ ไทยเฮลท์ กรุ๊ป เข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะผู้เป็นบุคคลแบบอย่าง “ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2558 (รางวัลธรรมาภิบาล) จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)