ADS


Breaking News

PASAYA โชว์สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าแห่งปี 2015 คุณประโยชน์ 5 ประการ ที่สัมผัสได้ "Pasaya's 5 Tangible Functions"

   PASAYA พาซาญ่า ผู้นำด้านการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งทอ จัดงานโชว์นวัตกรรม "พาซาญ่า คุณประโยชน์ 5 ประการ ที่สัมผัสได้ ( Pasaya's 5 Tangible Functions )" ที่มีในทุกผลิตภัณฑ์ของเรามาโดยตลอด เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีสิ่งทอมากว่า 30 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ลานพาร์ค พารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานพบกับ ผ้าม่านประหยัดพลังงาน แบบขยายสเกลให้เห็นชัดเจน ด้วยการห่อหุ้มบริเวณการจัดงานทั้งหมด ท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ และตุ๊ยตุ่ย พุทธชาด พงศ์สุชาติ จะเรียงร้อยเรื่องราวของ พาซาญ่า คุณประโยชน์ 5 ประการที่สัมผัสได้ ผ่านการแสดงและแขกรับเชิญ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, นันทิดา แก้วบัวสาย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ปิยะ เศวตพิกุล, กมล ฉัตรเสน, ภูวดี คุนผลิน, พิมพ์ชีน ภัคพัฒน์ชนม์, วิชุดา ลีนุตพงษ์, สุรนาถ เลิศคุณากร และ ฯลฯ
    PASAYA ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความสุขให้ครอบครัวและเติมคุณภาพให้กับบ้าน ได้แก่ “Safety”เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน "Health"เพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว "Green"เป็นมิตรกับโลก เป็นมิตรกับคุณ"Comfort"การพักผ่อนอย่างสุขสบาย คือคุณภาพชีวิตที่แท้จริงและ “Appreciation"รังสรรค์งานศิลป์ เพื่อสุนทรียภาพของชีวิต

   นายชเล วุทธานันท์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท เท็กซ์ไทล์แกลลอรี่ จำกัด เจ้าของแบรนด์ PASAYA เปิดเผยว่า ในฐานะที่แบรนด์ PASAYA เป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีสิ่งทอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงได้ทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้แรงบันดาลใจที่ยึดถือมาเสมอ คือ ความรักต่อชีวิต คือแรงปรารถนาต่อพาซาญ่า (A Passion for Life is A Passion for PASAYA)โดยในปี 2015 นี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอตอกย้ำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ (Pasaya’s 5 Tangible Functions) เพื่อเพิ่ม “ความสุขให้ครอบครัว” และเติม “คุณภาพให้บ้านคุณ”

   สิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเราและหลายคนมองข้ามไป คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าหลายประเภท เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ หรือพรมมักมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง PASAYA จึงได้ออกแบบและคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทุกประเภทซึ่งมีคุณสมบัติ5 ประการที่ PASAYA ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิตประกอบด้วย Safety:เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน, Health: เพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว, Green: เป็นมิตรกับโลก เป็นมิตรกับคุณ, Comfort:การพักผ่อนอย่างสุขสบาย คือคุณภาพชีวิตที่แท้จริงและ Appreciation: รังสรรค์งานศิลป์ เพื่อสุนทรียภาพของชีวิต

    คุณสมบัติพิเศษทั้ง 5 ประการ เป็นนวัตกรรมที่ PASAYA อยากให้ทุกคนได้สัมผัส โดยคุณสมบัติแต่ละข้อมีจุดเด่น ดังนี้

1. Safety คุณสมบัติพิเศษของผ้าที่ป้องกันไฟลาม (Flame Retardant)ชนิดถาวร ไม่ว่าจะใช้งานนานเท่าใด หรือซักบ่อยแค่ไหน คุณสมบัติกันไฟลามก็ไม่ลดลงปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยการรับรองคุณสมบัติกันไฟลามผ่านมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในระดับสากล
2. Health การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีที่ปลอดภัยสูงสุด PASAYA ให้ความสำคัญกับความสุขของผู้ใช้งาน จึงออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีที่ปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่การคัดสรรวัสดุคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างประณีตในทุกขั้นตอนทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ PASAYA เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้ใช้งาน และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้วยคุณสมบัติ
-ปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์100 %( Formaldehyde Free) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่พบได้ในการทำเฟอร์นิเจอร์และการย้อมผ้าผลิตภัณฑ์ของ PASAYA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์ 100% อย่างที่ไม่สามารถพบได้จากแบรนด์อื่น
-ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา (Anti Bacteria& Anti Fungus) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าเมื่อถูกความชื้นทั้งจากอากาศและการใช้งาน เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมย่อมมีโอกาสเกิดเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจาก Bacteria ได้ ผลิตภัณฑ์ของ PASAYA ได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียได้ เพื่อให้รู้สึกสะอาด มั่นใจตลอดการใช้งาน

3.Greenโรงงานของ PASAYA ได้รับมาตรฐานสารเคมีที่ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากประเทศในกลุ่ม EU ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม ในด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และฉลากสีเขียว(Green Label)ที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร เนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตน ในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในระยะยาวฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน
   นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตผ้าม่านประหยัดพลังงาน (The Energy SavingCurtain) ยังตอบโจทย์อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ของ PASAYA สามารถลดอุณหภูมิภายในห้องได้ 4–6 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับห้องที่ใช้ผ้าม่านธรรมดาช่วยประหยัดค่าไฟเฉลี่ย 10% ต่อเดือน
4. Comfort การออกแบบผ่านกระบวนการทำให้เส้นใยระบายอากาศได้ดีช่วยให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น PASAYA ออกแบบผ้าม่านกันแสง (Dim Out) ที่สามารถลดความเข้มของแสงได้ถึง 99.99% โดดเด่นไม่มีใครเหมือนด้วยผ้าม่านกันแสงแบบ Silhouetteเมื่อแสงแดดส่องผ่าน จะเกิดลวดลายที่สวยงามเหมือนนอนอยู่ในความฝันและในชุดเครื่องนอนของ PASAYA มี Cool Mode รับประกันความเย็นสบายจึงรู้สึกเย็นสบาย ไม่รู้สึกร้อนอบอ้าว เส้นใยที่ให้ผิวสัมผัสละเอียดเรียบนุ่มดุจไหม ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องซักแห้ง ให้ความรู้สึกเย็นสบาย เพราะระบายความชื้นได้ดี ไม่เหนียวเหนอะหนะดูดซับเหงื่อ ระบายความร้อนช่วยให้สามารถพักผ่อนได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
5. Appreciation เป็นคุณสมบัติประการสุดท้ายของนวัตกรรมผ้าของ PASAYA ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ศิลปะอันวิจิตรจะช่วยยกระดับจิตวิญญาณ”การเลือกใช้ผ้าในการตกแต่งบ้านนับเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง นอกจากจะบ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังสะท้อนถึงความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย PASAYA รังสรรค์งานศิลป์บนผืนผ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอลายแจ๊คการ์ด (Jacquard) ที่ออกแบบอย่างประณีตทอขึ้นด้วยความละเอียดอ่อนผ้า Plain Texture ที่แม้เรียบง่ายแต่หรูหราใส่ลูกเล่นในลวดลาย เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ภายในบ้านให้สนุกสนาน มีชีวิตชีวา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pasaya.com/news.php?id=21

   “PASAYA มีความภาคภูมิใจในการทำงานทุกชิ้น การันตีด้วยตราสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจในคุณภาพ (Thailand Trusted Quality)ถือเป็น 1 ใน 16 บริษัทแรกที่ได้รับเครื่องหมายนี้จากรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับตราสินค้าไทย(Thailand Diversity & Refinement ) แสดงถึงความหลากหลายและความประณีตพิถีพิถันในด้านบริการและการผลิต และรางวัล Demark ประเภท GOOD DESIGNรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น จากโครงการความร่วมมือของกรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกับกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น”