ADS


Breaking News

เจ้าพระยา เปิดตัว “ประกันภัยอาหารเสริม” มาตรฐานใหม่ของเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

     เมื่อเร็วๆนี้ นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์ (ซ้าย)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายธนคินทร์ ศิริดุสิตวงศ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท โอ้โห สลิม พลัส จำกัด ผู้จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อความงามและสุขภาพออนไลน์ อันดับหนึ่งของไทย ร่วมกัน แถลงข่าวเปิดตัว “ประกันภัยอาหารเสริม” มาตรฐานใหม่ของเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ด้วยวงเงินเอาประกัน 10 ล้านบาท หวังให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ ตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภคเป็นสำคัญ ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์

บมจ. เจ้าพระยา ประกันภัย เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันภัยอาหารเสริม” ด้วยวงเงินเอาประกัน 10 ล้านบาท
หวังให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ ตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ของสินค้าและผู้บริโภคเป็นสำคัญ

นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เป็นผู้ให้การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ Product Liability ให้กับสินค้า 3 ชนิดของ บริษัท โอ้โห สลิม พลัส จำกัด ผู้จำหน่ายอาหารเสริมความงามและสุขภาพออนไลน์ อันดับหนึ่งของไทย ได้แก่ 1) พี.เอ.เอ็กซ์, 2) จินซู และ ดีที 2, และ 3) ฮาคุเมะ ทาเมะ ทามาโกะ จังโกะ เดซิโอ้
“การรับประกัน จะครอบคลุมถึงการคุ้มครองซึ่งระบุว่า บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของโอ้โห สลิม พลัส ตามกฎหมาย ในกรณีความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคสินค้าดังกล่าว ด้วยวงเงินเอาประกันภัย 10 ล้านบาท” นายชาญวิทย์กล่าว
นายชาญวิทย์กล่าวต่อว่า การประกันภัยประเภทนี้ แม้ไม่ได้เป็นครั้งแรกในเมืองไทย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับวงการอาหารเสริมสุขภาพและวงการประกันภัย เนื่องจาก จะทำให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น การที่โอ้โห สลิม พลัส ได้เลือกให้ เจ้าพระยา ประกันภัย เป็นผู้รับประกัน จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงมิติใหม่ในการซื้อสินค้าออนไลน์  ซึ่งทาง เจ้าพระยา ประกันภัยนั้น ไม่ได้คำนึงถึงข่าวในแง่ลบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโอ้โห สลิม พลัส เนื่องจากมั่นใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้น จะเป็นข้อดีในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยของสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าออนไลน์ อีกทางหนึ่ง
ด้านนายธนคินทร์ ศิริดุสิตวงศ์ กรรมการผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท โอ้โห สลิม พลัส จำกัด กล่าวเสริมต่อว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้ตั้งใจผลักดันนโยบายในการรับประกันผลิตภัณฑ์นี้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งปัจจุบันและ
ลูกค้าใหม่ และยืนยันว่าจะเพิ่มการรับประกันให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโอ้โห สลิม พลัส อีกอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้