ADS


Breaking News

บิ๊กซี ร่วมกับ มูลนิธิราชสุดา ชวนเดิน - วิ่งมินิมาราธอน ปี 2 ระดมทุนช่วยเหลือผู้พิการสายตาเลือนราง

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชสุดา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวจัดงาน มูลนิธิราชสุดาบิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
นางอารยา ประโมจนีย์ นายกสมาคมสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) (ที่ 3 จากซ้าย) กล่าวว่า “การที่ผู้พิการสายตาเลือนรางมีลักษณะภายนอกเหมือนคนทั่วไปจึงยากที่จะแยกแยะออกจากคนปกติได้ นอกจากนั้น ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลคนพิการสายตาเลือนรางโดยตรง ทำให้บ่อยครั้งผู้พิการกลุ่มนี้ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตและไม่ได้รับการดูแลหรืออำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับสภาพความพิการ ทั้งนี้ ผู้พิการสายตาเลือนรางในวัยเด็ก (โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี) หากได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้านการมองเห็นก็จะสามารถมองเห็นได้ แม้จะไม่ปกติ แต่ก็จะไม่สูญเสียการมองเห็นไปแบบถาวร ในขณะที่ผู้พิการสายตาเลือนรางในวัยผู้ใหญ่ แม้จะไม่สามารถกลับมามีสายตาดีเป็นปกติตามเดิมได้ แต่ก็สามารถยืดความสามารถในการมองเห็นไว้ให้นานที่สุดด้วยการสวมแว่นสายตาแบบพิเศษและใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการสายตาเลือนรางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
“จุดประสงค์หลักที่ทางสมาคมฯ ร่วมกับบิ๊กซี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่ 2 คือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจสภาพของผู้พิการสายตาเลือนราง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพดวงตาตามนโยบายป้องกันการตาบอดขององค์การอนามัยโลก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยการออกกำลังกาย นางอารยา กล่าว
นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(ที่ 4 จากซ้าย) เปิดเผยว่า “เป็นพันธกิจสำคัญอย่างหนึ่งของบิ๊กซี คือ การเป็นมากกว่าห้างค้าปลีก ด้วยการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกิจกรรม มูลนิธิราชสุดา-บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง ในปีนี้ยังคงสานต่อเจตนารมณ์เดิม คือ เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้พิการสายตาเลือนราง โดยรายได้จากการจัดงานฯ หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา เพื่อพระราชทานให้สมาคมคนสายตาเลือนรางต่อไป

โครงการหลักที่สมาคมคนสายตาเลือนรางมีเป้าหมายจะดำเนินการให้สำเร็จในปี 2558 ได้แก่ 1) การจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็น อายุ 0-6 ปี (Joy Center) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการและกระตุ้นการมองเห็นให้แก่เด็กเล็กที่พิการสายตาเลือนราง เป็นการช่วยยืดอายุสายตาและการมองเห็น อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการตาบอดในเด็กได้อีกด้วย และ 2) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนสายตาเลือนรางถาวรแบบครบวงจร (Low Vision Service Center) ประกอบด้วย ศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นหน่วยให้คำแนะนำปรึกษา (Call Center) สำหรับคนสายตาเลือนราง หน่วยสาธิตอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หน่วยบริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดคนสายตาเลือนราง   
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน “มูลนิธิราชสุดา-บิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคนพิการสายตาเลือนรางอยู่ที่การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.0 กม. บนถนนเส้นพระราม 4 เป็นครั้งแรก พร้อมด้วยกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ 3.0 กิโลเมตร และกิจกรรมจับคู่คนสายตาเลือนรางและคนสายตาปกติ 60 คู่ ร่วมเดินการกุศล 999 ก้าว โดยทุก 999 ก้าวนั้น บิ๊กซีจะเปลี่ยนเป็นเงินร่วมบริจาคแก่สมาคมสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) จำนวน 999 บาท/ คู่ด้วย
ผู้วิ่งมินิมาราธอนทั้งชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรก จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีถ้วยรางวัลสำหรับผู้วิ่งมินิมาราธอนที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 จากทุกกลุ่มอายุ และผู้เดิน-วิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเหรียญรางวัลตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสุดาเป็นที่ระลึกด้วย
แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์ ดาราสาวขวัญใจมหาชน กล่าวเชิญชวนผู้สนใจให้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “นอกจากจะได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงแล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้ร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการมีส่วนสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ Joy Center เพื่อช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็น จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมนี้กันมากๆ”  
     ผู้สมัครเข้าร่วมงานจะได้รับเสื้อวิ่งสีม่วงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกแบบโดยร้านภูฟ้า โดยจ่ายค่าสมัครเพียง 360 บาท สมัครได้ที่บิ๊กซี ราชดำริ บิ๊กซี พระราม 4 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า แจ้งวัฒนะ 2 หรือที่สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) งานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 05.00-10.00 น. ณ บิ๊กซี พระราม 4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1756
Untitled Document