ADS


Breaking News

ภาครัฐผนึกเอกชน จัดเมกะอีเว้นท์ “Bangkok Entertainment Week” หนุนกรุงเทพฯ ขึ้นแท่น Hub ด้านธุรกิจบันเทิงในอาเซียน รับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์บูม


7 องค์กรภาครัฐ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ผนึกกำลังครั้งสำคัญร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ผู้จัด   4  อีเว้นท์ใหญ่ ร่วมกันจัดเมกะอีเว้นท์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงสำคัญแห่งปี ภายใต้ชื่อ Bangkok Entertainment Week ที่ประกอบด้วย Bangkok Comic Con 2015 x Anime Festival Asia Thailand 2015  จัดโดยบริษัท บีอีซี-เทโร ทรูวิชั่นส์ จำกัด, Bangkok International Digital Content Festival 2015 โดยสมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย 5 สมาคม, Thailand Comic Con 2015 โดยบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี.พี.ดับบลิว.อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด, และ Thailand Toy Expo 2015  โดยบริษัท ไวส์ลี่ เทรดดิ้งส์ จำกัด ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน   ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558  ณ  จุดจัดงานต่างๆ  ตลอดเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ บีทีเอส สกายวอล์ค โดยผู้จัดงานทั้ง 4 งานต่างมาร่วมกันเนรมิตกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งความสุข เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของความบันเทิงสนุกสนาน  พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบที่ยกขบวนพาเหรดมาจากทั่วทุกมุมโลก หวังสร้างกรุงเทพฯ เป็น Hub ด้านธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในอาเซียน ทั้งเป็นพลังสนับสนุนบุคลากรของไทยให้สร้างสรรค์ผลงานสู่เวทีโลกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น  รับกระแสตลาดดิจิทัลคอนเทนต์บูม ด้วยศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน
Bangkok Entertainment Week เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงและดิจิทัล คอนเทนต์ของไทยที่เกี่ยวกับแอนิเมชั่น, เกม, แคแรคเตอร์หรือตัวการ์ตูนต่างๆ, คอมพิวเตอร์กราฟิค และโมบายล์แอพพลิเคชั่น ฯลฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นับเป็นเวทีสำคัญทั้งในด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางการค้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อย่างยั่งยืน สอดรับกับแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐทั้ง 7 แห่งจึงให้ความสำคัญกับ Bangkok Entertainment Week อย่างมาก โดยนอกจากการจัดสรรงบประมาณแล้ว ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ การเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ, การจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ, การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการเจรจาทางการค้า, การมอบรางวัลผลงานที่โดดเด่น
ตลอดจนกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ, การสาธิตและผลิตงานเชิงสร้างสรค์ และออกร้านผลงานศิลปะทำมือ, การประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ
Untitled Document
นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครมีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน Bangkok Entertainment Week ที่มุ่งหมายให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของธุรกิจบันเทิงและดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบาย ‘มหานครแห่งอาเซียน’ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ก็สอดคล้องกับนโยบาย ‘กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม’ ซึ่ง กทม. ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการใช้พื้นที่ของ กทม. และการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ กทม. ฯลฯ เป็นการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักในฐานะ ‘มหานครแห่งอาเซียน’ ที่พร้อมรับการจัดกิจกรรมและมหกรรมนานาชาติทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป”
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนด้านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยเป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ เพี่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศ ทำรายได้ให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นล้านบาทต่อปี จึงร่วมสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Entertainment Week โดยการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของแอนิเมชั่นและดิจิทัลคอนเทนต์ ของไทย ประวัติการ์ตูนไทยและแคแรคเตอร์ไทยร่วมสมัยที่ขณะนี้แพร่หลายในรูปแบบของ Line Sticker รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำแอนิเมชั่นอย่างง่ายๆ การสอนวาดการ์ตูน การแสดงร่วมสมัย ฯลฯ”
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เชื่อมั่นว่างานครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเว้นท์ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
“งาน Bangkok Entertainment Week นี้ จะเสริมสร้างความโดดเด่นของประเทศไทยที่มีศักยภาพและโอกาสที่ดีในการเป็นผู้นำการจัดงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเว้นท์ด้านบันเทิง ด้วยจุดเด่นของประเทศไทยในการเป็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งของอาเซียน และความพร้อมด้านสถานที่จัดงาน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบกับความร่วมมือของภาครัฐ และความเข้มแข็งของภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ และงานนี้จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มจำนวนนักเดินทางคุณภาพจากต่างชาติที่เข้าร่วมงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเว้นท์ในไทยอีกร้อยละ 10 จากผู้เข้าร่วมชมงานทั้งหมด จากปัจจุบันประมาณร้อยละ 3 – 5” นางศุภวรรณ กล่าว
ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระบุว่า ตลาดดิจิทัล   คอนเทนต์ของประเทศไทยในส่วนของแอนิเมชั่น เกม และ อีเลิร์นนิง ในปี 2554  มีมูลค่ารวมประมาณ 16,467 ล้านบาท  โดยเป็นตลาดเกมประมาณ 8,806 ล้านบาท    ตลาดแอนิเมชั่น 5,623 ล้านบาท   และตลาดอีเลิร์นนิง ประมาณ 2,038 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าตลาดรวมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 71 ที่เหลือประมาณร้อยละ 29 เป็นผลผลิตของผู้ประกอบการไทย โดยในส่วนของผู้ประกอบการไทย จำแนกเป็นการผลิตสำหรับในประเทศประมาณร้อยละ 23 และส่งออกประมาณร้อยละ 6
ตลาดในส่วนของแอนิเมชั่นเป็นผลผลิตของผู้ประกอบการไทยประมาณ 1,100 ล้านบาท และตลาดเกม เป็นผลผลิตของผู้ประกอบการไทยประมาณ 387 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 31 ของมูลค่ารวมตลาดอุตสาห กรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเกมของไทยมีการเติบโตสูงอยู่ที่เกมคอนโซล หรือ Hand-held ประมาณร้อยละ 190 โดยเป็นการผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศทั้งหมด ขณะที่เกมออนไลน์เติบโตสูงถึงร้อยละ 150 เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมสามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่าย และใช้เงินทุนไม่สูง
นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า “การที่ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมการจัดงาน Bangkok Entertainment Week ที่มีทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้และเปิดเวทีทางธุรกิจนี้ จะช่วยให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ สร้างโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้น  และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ Intellectual Property ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย ได้พัฒนาต่อยอดสร้างผลงานของตนเอง นอกเหนือไปจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตแต่เพียงอย่างเดียว เพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากร ทรัพยากร และศักยภาพในการดำเนินงานทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบถึงการผลิต เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ”
ร่วมสนุกสนานอย่างเต็มอิ่มตลอด 7 วัน ที่ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม” และร่วมภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำการจัดงานดิจิทัลคอนเทนต์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน ในงาน Bangkok Entertainment Week 27 เมษายน - 3 พฤษภาคมนี้ ติดตามความสุขหลากหลายรูปแบบได้ที่ www.bkkentweek.com