ADS


Breaking News

เอเซนเทค”ชูคอนเซ็ป Simplify Your Business จัดเต็มนวัตกรรม RFID ตอบโจทย์ธุรกิจยอดโต 25% @ ดึงจุดเด่น “สินค้าไฮเทค-ทีมผู้เชี่ยวชาญ- บริการหลังการขายเยี่ยม” สนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ

บริษัท เอเซนเทค(ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าว ACENTECH 2015 :

     Simplify Your Business เพื่อเปิดตัวบริษัทนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2015 ในฐานะผู้นำธุรกิจ RFID ครบวงจรที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 18 ปีโดยนำเสนอจุดเด่นสำคัญของบริษัท 3 ประการคือ 

INNOVATION หรือ ความสามารถด้านการนำเสนอนวัตกรรม RFID ระดับโลก    

CONSULTANT หรือ ความสามารถในการให้คำปรึกษาการใช้งานนวัตกรรม RFID เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าซึ่งมีความแตกต่างกัน  และ 

EXPERT TEAM หรือ ความเชี่ยวชาญของทีมงาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ออกแบบ  การติดตั้ง การ Implement ระบบ  และบริการปรับปรุงระบบต่อเนื่อง

       โดยมั่นใจว่าจุดเด่นนี้จะสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทในการนำนวัตกรรม RFID สู่การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในโลกการค้าที่มีความสลับซับซ้อนเช่นปัจจุบันและจะส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจในปี 2015 ประมาณ 25%

นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์  ประธานกรรมการ บริษัท เอเซนเทค(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2540 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Simplify Your Business บริษัทคือผู้นำธุรกิจ RFID  ซึ่งดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่ม  คือการนำเข้าอุปกรณ์ RFID เพื่อจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศ   กลุ่มที่สองคือนวัตกรรม RFID ที่เป็นระบบเพื่อรองรับธุรกิจทั้งระบบติดตั้งมาตรฐานและระบบสำหรับเช่า
และกลุ่มที่สามคืองานที่ปรึกษา วิจัยและพัฒนาออกแบบระบบ RFID ให้กับลูกค้าเป็นการตอบโจทย์ธุรกิจที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
     โดยมีโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการ อาทิเช่น การนำระบบ RFID ไปใช้สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ ปี 2014 และปี 2015 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อจัดการข้อมูลผู้ร่วมแข่งขัน 15,000 คน  ฯลฯ
     ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่านวัตกรรม RFID มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพที่จะตอบโจทย์ธุรกิจสู้การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดความสลับซับซ้อนทางธุรกิจ  ในระยะเวลา 5ปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ15-20%สำหรับในปี 2015เป็นปีที่ประเทศไทยเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่
รองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทโดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 25% โดยแบ่งออกเป็นงานภาครัฐประมาณ 30%และงานจากบริษัทเอกชนประมาณ 70%

“ เอเซนเทค..ดำเนินธุรกิจโดยเน้นไปที่การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถตามที่ลูกค้าคาดหวัง
เพราะ ต้องการให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากระบบที่เราสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างดีที่สุดภายใต้...วิสัยทัศน์ของบริษัท....ที่ต้องการเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยี
RFID ที่ครบวงจรและน่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดระยะเวลากว่า18ปีที่เราสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรบริษัทใน การนำเทคโนโลยีRFID มาสร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ จนได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางผลงานหนึ่งที่เราภาคภูมิใจคือการได้รับแต่ง ตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี RFID จาก iTap(Industrial Technology Assistance Programหรือโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยซึ่งกิจกรรมหนึ่งของสวทช.)
 
       บริษัท มีจุดเด่นในด้านของความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและออกแบบการดำเนินการให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นาย กำพลกล่าวและว่า  จุดเด่นสำคัญของบริษัท 3 ประการคือ INNOVATIONหรือความ สามารถด้านการนำเสนอนวัตกรรม RFID ระดับโลก CONSULTANTหรือความสามารถในการให้คำปรึกษาการใช้  นวัตกรรม RFID เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าซึ่งมี ความแตกต่างกัน และ EXPERT  TEAM หรือความเชี่ยวชาญของทีมงาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ออกแบบ  การติดตั้ง การ Implement ระบบ  และบริการปรับปรุงระบบต่อเนื่อง ฯลฯ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของเอเซนเทคได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์  กล่าวถึงความต้องการใช้นวัตกรรม RFID ว่าปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันทางเทคโนโลยีแต่ก่อนจะต้องดูข้อมูลเป็นรายไตรมาสแต่ตอนนี้ระบบข้อมูลต้องดูกันเป็นรายชั่วโมง เวลาต้องเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันได้  ตัวอย่างง่าย ๆ เช่นการจัดการขายสินค้าของห้างสรรพสินค้าจะต้องมีการนำสินค้าไปเติมในชั้นวางให้ทันก่อนสินค้าขาดแล้วจะทำอย่างไรให้คนมีอำนาจตัดสินใจรับรู้ทันเวลา ฯลฯ   เพราะฉะนั้นแนวโน้มการใช้นวัตกรรม RFID จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันยังมีธุรกิจอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีการนำ RFID ไปใช้ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจนั้นเสียเปรียบด้านการแข่งขัน 
       สำหรับแผนการตลาดของบริษัทนั้น นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์  กล่าวว่า เอเซนเทคเน้นการทำตลาดอย่างมีประสิทธิ ภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเอเซนเทคจะทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ต้องการใช้นวัตกรรมRFID ถึงความสามารถในการตอบโจทย์ทางธุรกิจแก่ลูกค้าโดยเปรียบเทียบถึงเม็ดเงินในการลงทุนกับประโยชน์ที่ได้รับพร้อมกันนี้เอเซนเทคยังให้การสนับสนุนความรู้ต่อเนื่องแก่หน่วยงานต่างๆทั้งในรูปแบบของการจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่มธุรกิจ  กิจกรรมโรดโชว์ในงานต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วยสำหรับการส่งเสริมการตลาดในส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ RFID นั้นจะได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรม RFID ของโลกอาทิเช่นเครื่องอ่าน Impinj จากประเทศสหรัฐอมริกา หรือเครื่องอ่าน Nedap จากประเทศฮอลแลนด์  ฯลฯ
      โดยแต่ละแบรนด์จะสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งบริษัทพร้อมส่งต่อความก้าวหน้านี้ไปยังลูกค้าและหน่วยงานที่สนใจ
      โดยงบสำหรับการตลาดในปีนี้นั้นจะใช้งบประมาณ 10% ของมูลค่าการตลาดในปี2015    สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม RFID สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.....บริษัท เอเซนเทค(ประเทศไทย)จำกัด....ฝ่ายข้อมูลการตลาด  โทร. 02-7432533-34 ทุกวันในเวลาทำการ