ADS


Breaking News

คืนคุณแผ่นดิน จัดงาน Thank you Party Night My family 2020 "ศรัทธา ความรักและครอบครัว"

โครงการคืนคุณแผ่นดิน
จัดงาน
Thank you Party Night My family 2020
"ศรัทธา ความรักและครอบครัว" 
ชื่นมื่น
     วันที่ 18 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน , นายกิตติศักดิ์ี เย็นนานนท์ รองประธานกรรมการบริหารในเครือบริษัทมัณดาวีต์ กรุ๊ป และ นางสาวนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขานุการ ติดตาม ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร ได้จัดงาน Thank you Party Night My family 2020  "ศรัทธา ความรักและครอบครัว" ณ ร้านอาหารเพลินวาน เดอะสตรีท รัชดา เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนโครงการคืนคุณแผ่นดิน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้วยดีเสมอมา  นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากเป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 อีกด้วย
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
https://www.facebook.com/737048116416039/videos/876404456153405

     วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1.  เพื่อให้สื่อมวลชนรู้จักโครงการคืนคุณแผ่นดินมากขึ้น
2.  เพื่อเป็นการกระชับ สัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนและโครงการคืนคุณแผ่นดิน
3.  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลและข่าวสาร
4 . เพื่อเป็นการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์คืนแก่สังคมต่อไป
5 . เพื่อเป็นงานเลี้ยงปีใหม

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวถึง กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติของ โครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยมี คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขานุการ ติดตาม ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร เป็นพิธีกร

     โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติมากมาย อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ แอปพลิเคช้่น M-help me  ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร โครงการบริจาคยา โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ อาสาสมัครจราจร (อส.จร.) กำลังพลอาสา ดูแลอนุสาวรีย์ โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษา โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ฯลฯ
     ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการและลุ้นจับรางวัลมากมาย อาทิ ทองคำมูลค่า 1  บาท รางวัลตั๋วเครื่องบิน กระเป๋าเดินทาง และเงินรางวัลอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงชิงไมค์ทองคำ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และขวัญกำลังใจกับสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะได้ทำความรู้จักและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในฐานะที่เป็นครอบครัวโครงการ "คืนคุณแผ่นดิน" ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

#คืนคุณแผ่นดิน
#ศรัทธาความรักและครอบครัว
#ThankYouPartyNightMyFamily2020