ADS

ADS

Breaking News

“บ้านโนนหินกอง อ.สิรินธร” คึกคักรับนักท่องเที่ยว ชวนช้อปสินค้า OTOP พร้อมล่องแพเชิงอนุรักษ์ ปักป้าย ‘แอ่งเล็ก เช็คอิน’ 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้านของจ.อุบลฯ

     จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน โดยหลังจากเปิดบ้านตามุย อ.โขงเจียม และบ้านแก้งเรือง อ.นาจะหลวย ไปแล้ว คราวนี้ก็มาถึงคิวของบ้านโนนหินกอง อ.สิรินธร ที่ล่าสุดในวันนี้ ผู้คนในชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจเตรียมของดีของเด็ดมารอต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
     นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นศักยภาพของ “บ้านโนนหินกอง ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร” ว่า แม้จะอยู่ไกลจากตัวเมืองอุบลราชธานีกว่า 80 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว แต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านโนนหินกองกลับสร้างสรรค์งานฝีมือที่โดดเด่นจนเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างน่าทึ่ง อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มถ่ายทอดและพัฒนางานฝีมือด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มจักสาน จากไม้ไผ่และจากเส้นพลาสติกหลากสี จนกลายเป็นตะกร้าสาน ชะลอม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ฯลฯ กลุ่มแปรรูปอาหาร ที่มีการแปรรูปปลาร้าต้มสุก ปลาย่าง แจ่วบอง หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม รวมถึงงานแกะสลัก ทั้งจากหินและจากกะลามะพร้าว เป็นต้น
     นอกจากนี้ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นทั้งที่ราบลุ่มริมน้ำและที่ราบสูงภูหิน ประกอบกับเป็นที่ตั้งของเขื่อนสิรินธร ทำให้บ้านโนนหินกองมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา ลำน้ำใสสะอาดที่ทอดผ่านหมู่บ้านชวนให้ผู้คนนิยมไปล่องแพเชิงอนุรักษ์ ชมความงามสองฝั่งลำน้ำ จนกลายเป็นหนึ่งใน Unseen อีสานที่มาแรงที่สุดในภาคอีสาน
     ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น “บ้านโนนหินกอง” จึงได้รับเลือกเป็นจุด “แอ่งเล็ก เช็คอิน” 1 ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ของจ.อุบลราชธานี ที่นักท่องเที่ยวจะได้ช้อปผลิตภัณฑ์ OTOP ชิมอาหารพื้นถิ่นหลากหลายเมนู และชมสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ในหมู่บ้าน ด้วยบริการของผู้คนในชุมชน อันถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
     “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองแล้ว วันนี้เราจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาแวะ “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ที่บ้านโนนหินกอง ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร มาล่องแพเชิงอนุรักษ์ มาสนุกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ความสุขกลับไป ชุมชนก็จะได้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในที่สุด” นายมงคลกล่าว
     ทั้งนี้ พิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ของบ้านโนนหินกอง ได้จัดขึ้นบนแพเชิงอนุรักษ์โดยมีการแสดงพื้นบ้านและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบจำลองตลาดน้ำมาไว้บนแพ โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างคับคั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 081-8234401 , 045-366473

ข้อมูลเพิ่มเติม
      หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 7 อำเภอ 10 หมู่บ้าน ในจ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย 

     เส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้ อำเภอน้ำยืน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสูง-บ้านหนองขอนน-บ้านหนองขอนพัฒนา, อำเภอบุณฑริก มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสมพรรัตน์, อำเภอนาจะหลวย มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแก้งเรือง, อำเภอสิรินธร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนหินกอง
     เส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ประกอบด้วย อำเภอโพธิ์ไทร มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสองคอน, อำเภอนาตาล มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากแซง, อำเภอโขงเจียม มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตามุย และบ้านปากลา

     ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ณ พื้นที่เป้าหมายใน 7 อำเภอตลอดเดือนสิงหาคมนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น