ADS

ADS

Breaking News

บริดจสโตน มอบจักรยานแก่นักเรียน 5 โรงเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวภัทรวัลลิ์ ขันทอง ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน 1 แสนบาท สำหรับจัดซื้อจักรยานยืมเรียน จำนวน 70 คัน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของน้องๆนักเรียนให้ดีขึ้น ภายใต้โครงการ “ติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง ปี 61” แก่นักเรียน 5 โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา จ.กาฬสินธุ์

ไม่มีความคิดเห็น