ADS

ADS

Breaking News

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงลงนามความร่วมมือ ควินท์ เรล์ม พัฒนาวิชาการ พร้อมปั้นบุคลากร สอดรับโครงการควินทิลเลียน เบิร์ก ตั้งเป้า จ.ราชบุรี เป็นจุดหมายใหม่ของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา โกวิทย์วิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควินท์ เรล์ม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องเท่าทันกับโลกยุคใหม่ พร้อมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ การบริการ สุขภาพ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สอดรับกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควินทิลเลียน เบิร์ก (QUiNTILLION BURGH) เมืองอัจฉริยะท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบของผู้อยู่อาศัยวัยเกษียณจากทั่วโลก บนพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ ใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งผลักดันให้ จ.ราชบุรี ก้าวสู่การเป็นจุดหมายใหม่ของวัยเกษียณจากทั่วโลก รองรับกระแสจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกภูมิภาค
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ที่ www.quintillionburgh.com และรับชมวิดีโอแนวคิด “QUiNTILLION BURGH : a part of eternity” ได้ทาง https://youtu.be/OxWCCwk41qg
บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน
  2. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  3. ดร.ปริญญา โกวิทย์วิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควินท์ เรล์ม
  4. นายจักรพงศ์ ธรรมวิเศษศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควินท์ เรล์ม

ไม่มีความคิดเห็น