ADS

ADS

Breaking News

งานเสวนา: Reform Showcase : การศึกษา 0.4 ทำไงดีให้เป็น 4.0

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
Learn Hub อาคารธนาคารกรุงเทพ (BTS สยาม)
ชั้น 4 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ภาคีเพื่อการศึกษาไทยและสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ขอเชิญคุณมาทำความรู้จักกับแนวทางใหม่ๆ ของการปฏิรูปที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายที่กำลังจะกลายเป็นจริง และร่วมพูดคุยถามตอบในบรรยากาศที่เป็นกันเอง กับนักปฏิรูปที่เชื่อว่าการศึกษาไทยยังเปลี่ยนแปลงได้


ในงานเสวนานี้ คุณจะได้พบกับ
  1. Thailand Education Partnership (TEP) : Social Movement เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาภาคประชาชน นำโดยเครือข่ายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย นำเสนอโดย: ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ตัวแทนกลุ่ม TEP
  2. Public School นโยบายใหม่ที่ให้อิสระโรงเรียนในการบริหารจัดการและคัดเลือกบุคลากรได้เอง นำเสนอโดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยและผู้ก่อตั้งโรงเรียนไม้ไผ่
  3. Education Sandbox นโยบายเขตการศึกษาพิเศษเพื่อขยายผลโรงเรียนดีและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษาในพื้นที่จริง นำเสนอโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ
  4. Education Disruption & EdTech Hackathon : การรวมตัวของนักเทคโนโลยีและนักการศึกษาเพื่อ disrupt การศึกษาไทย นำเสนอโดย คุณเรืองโรจน์ “กระทิง” พูนพล เจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทย ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 Tuk Tuks


ดำเนินรายการ: ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยทีดีอาร์ไอ


กำหนดการ
9.30 - 10.00 ลงทะเบียน
10.00 - 11.30 เสวนาในรูปแบบ Panel Discussion

11.30 - 12.00 ถามตอบและ Open Networking

ไม่มีความคิดเห็น