ADS

ADS

Breaking News

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ‘วิ่งชมวัง’

Bike STYLE and Run ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี เชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งชมวังพระรามราชนิเวศน์ วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561  โดยเริ่มต้นที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ถึงพระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และมีระยะ 3 , 5 กิโลเมตรด้วย  เชิญทุกท่านสัมผัสกับอากาศยามเช้าแสนสดชื่นของเมืองชายทะเล วิ่งตามเส้นทางสวย ไปถึงพระราชวังที่มีความงดงาม มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ที่สวยสง่างามที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายไปซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงจักรยานให้กับโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ บัตรราคา 500 บาท รับจำนวนจำกัด   2,500 คน บาท  เปิดรับสมัครแล้ว www.FanaticRun.com

ไม่มีความคิดเห็น