ADS

ADS

Breaking News

IDC MarketScape ยก PwC เป็นผู้นำธุรกิจให้คำปรึกษาในปี 2561 ในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก

‘พีดับเบิ้ลยูซี’ โดดเด่นในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน-สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

กรุงเทพฯ, 2 เมษายน 2561PwC ได้รับการยกย่องจาก IDC MarketScape ให้เป็นผู้นำธุรกิจให้คำปรึกษาในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก ประจำปี 2561 หลังชูจุดแข็งด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของลูกค้า ผ่านเกณฑ์การตัดสินทั้งการสัมภาษณ์ผู้นำองค์กร และการจัดทำผลสำรวจกับผู้ใช้


ทั้งนี้ เกณฑ์การวัดผลชี้ว่า PwC มีความสามารถโดดเด่นในการให้บริการแบบครบวงจร ผ่านการมีเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขวางและครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับดิจิทัลและนวัตกรรม นอกจากนี้ PwC ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google, SAP, Oracle, Microsoft และ GE เพื่อเสริมสร้างการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
รายงานยังระบุด้วยว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี หรือ กระบวนการ บีเอ็กซ์ที (Business, eXperience, and Technology methodology: BXT) ของ PwC ที่ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญของทีมในแต่ละส่วนงานยังนำไปสู่การปฏิรูปการทำธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ รายงานยังได้กล่าวถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีของ PwC ว่า “PwC ได้สร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง โดยสามารถสนับสนุนลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาการลงทุนในด้านไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และต้องการที่จะเปลี่ยนถ่ายธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยี และการทำงานร่วมกับ  แอปพลิเคชันที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนอกจาก PwC จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับเครือข่ายแล้ว  ยังมีศูนย์กลางในการบริการและช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกตั้งอยู่ที่อินเดีย และจีนด้วย”
รายงานของ IDC กล่าวต่ออีกว่า  “รางวัลที่ PwC ได้รับนั้น แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และความหลากหลายของเครือข่าย PwC ที่มีอยู่ทั่วโลก อีกทั้งเรื่องของความสามารถในการรับฟัง และการทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต การมีเครือข่ายไปทั่วโลกของ PwC บวกกับความรู้ และความเข้าใจตลาดในระดับท้องถิ่นยังถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินกลยุทธ์การทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
นาย คูชิง แอนเดอร์สัน Program Vice President สายงานธุรกิจให้คำปรึกษาของ IDC กล่าวถึง PwC ว่า “ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกนั้น พูดถึง PwC ว่า เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กร โดย PwC ถูกจัดว่าเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดองค์กรหนึ่งในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มคุณค่าให้กับโครงการ ผ่านการมีทีมงานคุณภาพในการช่วยเหลือลูกค้า”


ด้าน นาย แรนดี้ บราวนิ่ง  หัวหน้าสายงาน Global Advisory Markets และ Global Consulting Competencies  ของ  PwC กล่าวว่า “พวกเรามีความภาคภูมิใจกับผลรางวัลนี้มาก โดยเราเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า บนพื้นฐานของการคาดการณ์ในอนาคตและดูว่า ลูกค้าพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เรานำเสนอหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำสิ่งที่เรามอบให้ไปปฏิบัติได้ในระยะยาว นอกจากนี้ พนักงานของเรายังทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้เราสามารถเข้าใจตัวธุรกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่แท้จริง รวมถึงนำความเชี่ยวชาญของการให้บริการธุรกิจที่ปรึกษามานำเสนอลูกค้าอย่างครบทุกมิติ”
ด้าน นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดิฉันรู้สึกมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ PwC ในครั้งนี้ เพราะถือว่า PwC ได้รับรางวัลนี้ ท่ามกลางความท้าทายที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น สภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจเฉกเช่นทุกวันนี้ นี่ยังแสดงให้เห็นถึงรากฐานที่มีความแข็งแกร่งของ PwC ทั้งในแง่ของกำลังคน คุณภาพ และ ศักยภาพของการให้บริการทั้งหมด”
//จบ//


เกี่ยวกับ IDC MarketScape  

รูปแบบการวิเคราะห์ของ IDC MarketScape ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพรวมของศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการในแต่ละอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการให้คะแนนอย่างเข้มงวดตามเกณฑ์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ส่งผลให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาด โอกาสในการแข่งขัน และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ผลิต IDC MarketScape ยังได้ให้กรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ความสามารถ กลยุทธ์ และปัจจัยของความสำเร็จในอนาคต โดยผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลการประเมินแบบ 360 องศา อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ให้บริการมาใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบต่อไปได้

เกี่ยวกับ PwC
ที่ PwC เป้าประสงค์ของเรา คือ การสร้างความไว้วางใจในสังคมและช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้กับลูกค้า  เราเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่าย 158 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 236,000 คนที่ยึดมั่นในการส่งมอบบริการคุณภาพด้านการตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กฎหมายและภาษี  สำหรับประเทศไทย บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจไทยมานานกว่า 59 ปี PwC ผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการทำงานกับลูกค้าข้ามชาติ ผนวกกับความเข้าใจตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ชื่อเสียงของ PwC เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจต่างๆ โดยปัจจุบัน มีบุคลากรกว่า 1,800 คนในประเทศไทย


PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.


© 2018 PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd. All rights reserved

ไม่มีความคิดเห็น