ADS

ADS

Breaking News

สำนักงานดิจิตัลที่ทันสมัยมีระบบการทำงานอัตโนมัติ

“ ความต้องการใช้อุปกรณ์พกพาระบบคลาวด์และ IoT กลายเป็นเรื่อปกติสำหรับยุคสมัยใหม่  ทำให้สำนักงานในอนาคตต้องเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ด้วยแนวทางที่มองผู้ใช้เป็นหลัก  โดยเฉพาะเรื่องการเข้าสู่ระบบเครือข่าย Aruba NetInsight มีระบบการวิเคราะห์โดยใช้  Machine Learning ทำการดูแลตรวจสอบและแสวงหาข้อมูลเชิงลึกของระบบเครือข่ายอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ทางทีมงาน IT สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายของตน และเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้ให้มีคุณภาพ  ความพึงพอใจสูงขึ้น “ กล่าวโดยคุณ จัสติน เฉียช ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไต้หวัน อรูบ้าหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเล็ตต์  แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรซ์

นอกจากนั้นอรูบ้ายังขยายเครือข่ายความร่วมมือกับคู่ค้าในโครงการ Smart Digital Workplace ทำให้สามารถทดสอบการเชื่อมต่ออย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือบูรณาการของโซลูชั่นที่นำเสนอ  เพื่อให้มีการจัดการของอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆขององค์กรด้วยความปลอดภัย สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกันเชิงกายภาพ ส่งเสริมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และสร้างสำนักงานดิจิตัลที่ทันสมัยมีระบบการทำงานอัตโนมัติ

ไม่มีความคิดเห็น