ADS

ADS

Breaking News

ปฏิทินข่าว งานแถลงข่าวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.30 น.
ณ ฐานธรรมธุรกิจ พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” บนลุ่มน้ำที่ทรงห่วงใย โดยมี มร.แบรด มิดเดิลตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ  ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นแกนหลักในการผนึกกำลังเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน ให้ยั่งยืนสืบไป และมี ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และคนบันดาลใจเจ้าของพื้นที่เอามื้อ พิษณุ นิ่มสกุล หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ จ.สระบุรี เครือข่ายคืนป่าสัก พิเชษฐ โตนิติวงศ์  ผู้จัดการธรรมธุรกิจ กรุงเทพฯ บัณฑิต ฉิมชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน  แววศิริ ฤทธิโยธี บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์ จ.จันทบุรี ร่วมในงาน

ไม่มีความคิดเห็น